Hướng dẫn thẩm duyệt thiết kế và nghiệm thu về PCCC đối với hệ thống điện mặt trời mái nhà

4221
Đánh giá bài viết

Trong những năm gần đây, công nghệ điện mặt trời đã phát triển rất nhanh và đã góp phần đáp ứng nhu cầu điện ngày càng tăng ở nước ta; vì vậy, việc đảm bảo an toàn PCCC cho công trình ngay từ giai đoạn thẩm duyệt thiết kế và nghiệm thu về PCCC là vấn đề cấp thiết.

Ngày 06/4/2020, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Quyết định số 13/2020/QĐ-TTg về cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời tại Việt Nam. Căn cứ các quy định của Quyết định 13/2020/QĐ-TTg, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 18/2020/TT-BCT ngày 17/7/2020 quy định về phát triển dự án và hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án điện mặt trời. Các dự án điện mặt trời trên toàn quốc, cũng như ở tỉnh ta phát triển mạnh. Đến hết ngày 31/12/2020, toàn tỉnh Quảng Bình đã có hơn 473 dự án điện mặt trời mái nhà (ĐMTMN) tại các nhà dân, công trình sản xuất, kinh doanh, các công trình cao tầng; trong đó, có hàng chục dự án được lắp đặt trên mái nhà các công trình nguy hiểm về cháy, nổ.

Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH kiểm tra, hướng dẫn đảm bảo an toàn PCCC đối với hệ thống điện mặt trời mái nhà

Để đảm bảo an toàn PCCC đối với hệ thống ĐMTMN, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH – Công an tỉnh Quảng Bình đã có công văn số 1471/PC07 ngày 12/10/2021 về việc hướng dẫn việc thực hiện thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu về PCCC đối với các hệ thống ĐMTMN, nội dung yêu cầu cụ thể như sau:

  1. Về xác định đối tượng thuộc diện thẩm duyệt thiết kế PCCC:

– Đối với hệ thống điện mặt trời lắp đặt trên mái nhà của công trình thuộc Phụ lục V, Nghị định số 136/2020/NĐ-CP thì phải được thẩm duyệt thiết kế về PCCC trước khi tiến hành lắp đặt hệ thống và tổ chức nghiệm thu về PCCC trước khi đưa công trình vào sử dụng.

– Hồ sơ, trình tự, thủ tục thẩm duyệt thiết kế và nghiệm thu về PCCC được quy định cụ thể tại mục Điều13 và Điều 15, Nghị định số 136/2020/NĐ-CP.

  1. Đối với các đối tượng không thuộc diện thẩm duyệt thiết kế về PCCC:

Đối với hệ thống điện mặt trời lắp đặt trên mái nhà của công trình không thuộc Phụ lục V, Nghị định số 136/2020/NĐ-CP thì không thẩm duyệt thiết kế về PCCC nhưng cần được góp ý của Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH về việc thực hiện các giải pháp thiết kế về PCCC trước khi tiến hành lắp đặt hệ thống và kiểm tra kết quả thực hiện giải pháp thiết kế PCCC đối với hệ thống này trước khi đưa công trình vào sử dụng (không yêu cầu đối với các hệ thống điện mặt trời lắp đặt trên mái nhà của công trình nhà ở dân dụng).

  1. Trách nhiệm của chủ đầu tư của các công trình ĐMTMN

– Lập dự án thiết kế theo đúng quy định tại Điều 11, Nghị định số 136/2020/NĐ-CP. Chỉ tiến hành thi công, xây dựng khi hồ sơ thiết kế công trình đã được Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH thẩm duyệt thiết kế về PCCC.

– Tổ chức thi công, kiểm tra, giám sát thi công theo đúng thiết kế về PCCC đã được thẩm duyệt. Trường hợp trong quá trình thi công nếu có sự thay đổi, điều chỉnh về thiết kế và thiết bị PCCC ảnh hưởng đến một trong các nội dung quy định tại điểm b hoặc điểm c, khoản 5, Điều 13, Nghị định số 136/2020/NĐ-CP thì lập thiết kế bổ sung để bảo đảm theo quy định của quy chuẩn, tiêu chuẩn PCCC và phải được thẩm duyệt các nội dung thay đổi, điều chỉnh trước khi thi công.

– Tổ chức nghiệm thu về PCCC đối với công trình và chịu trách nhiệm về kết quả nghiệm thu, mời Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH kiểm tra chấp thuận kết quả nghiệm thu (đối với công trình thuộc diện thẩm duyệt thiết kế về PCCC) hoặc kiểm tra kết quả thực hiện giải pháp thiết kế về PCCC (đối với công trình được góp ý giải pháp thiết kế về PCCC) trước khi đưa công trình vào sử dụng.

– Bảo đảm an toàn về PCCC đối với công trình trong suốt quá trình xây dựng đến khi nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng.

– Cung cấp hồ sơ thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu về PCCC của công trình, cho đơn vị quản lý, vận hành khi đưa công trình vào sử dụng để xuất trình khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

– Xuất trình hồ sơ thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu về PCCC của công trình, khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

Sự phát triển năng lượng tái tạo thay thế cho năng lượng truyền thống là xu thế tất yếu của xã hội hiện đại hiện nay. Song song với đó cần đưa ra các biện pháp, giải pháp bảo đảm an toàn tuyệt đối về PCCC, đặc biệt ngay từ công tác thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu về PCCC đối với các dự án năng lượng điện mặt trời để bắt kịp với xu thể phát triển của lĩnh vực này./.

Hoàng Anh Tài – PC07