Khối Cảnh sát nhân dân ký kết giao ước thi đua vì ANTQ năm 2018

67

Đến dự hội nghị có các đồng chí Đại tá Nguyễn Văn Hiệu, Đồng chí đại tá Trần Minh Thùy, Phó giám đốc Công an tỉnh cùng các đồng chí trong khối thi đua Cảnh sát nhân dân.

Ký kết giao ước thực hiện phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” nhằm tạo động lực thúc đẩy, động viên cán bộ chiến sĩ hăng hái thi đua lập thành tích xuất sắc, thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ công tác trọng tâm. Thông qua các hoạt động của khối để các đơn vị cùng trao đổi, học tập kinh nghiệm về chỉ đạo, xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”; đồng thời tăng cường mối quan hệ đoàn kết, gắn bó và phối hợp chặt chẽ giúp đỡ lẫn nhau trong việc tổ chức thực hiện các phong trào thi đua.

 

Toàn cảnh Hội nghị

Với khẩu hiệu hành động “Chủ động, Đổi mới, Kỷ cương, Trách nhiệm, Hiệu quả” khối thi đua các đơn vị CSND tổ chức ký kết giao ước thi đua tập trung với 10 nội dung trọng tâm bám sát Nghị quyết của Đảng ủy và chương trình công tác Công an năm 2018 của Công an tỉnh. Tổ chức thực hiện nghiêm túc các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác đảm bảo ANTT. Tiếp tục thục hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; chuyên đề 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong người đứng đầu của cán bộ đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh”, cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân ban lĩnh, nhân văn vì nhân dân phục vụ”…

 

Các đồng chí lãnh đạo chụp ảnh lưu niệm với khối thi đua CSND

Phát huy những kết quả đạt được trong phong trào thi đua trong năm 2017, các đơn vị trong khối tham gia ký kết giao ước thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2018 quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nội dung, chỉ tiêu đề ra.

TT