Khối thi đua Công an các huyện, thị xã, thành phố: Tổ chức tổng kết phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” năm 2018.

55
Đánh giá bài viết

 

Với khẩu hiệu hành động “Chủ động, đổi mới, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”, các đơn vị trong Khối thi đua Công an huyện, thị xã, thành phố đã chỉ đạo, tập trung đổi mới nhiều nội dung, biện pháp và phát động phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” sâu rộng trong toàn lực lượng.

Báo cáo tổng kết nêu rõ: Phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” năm 2018 của các đơn vị trong Khối thi đua đã bám sát nhiệm vụ chuyên môn với nội dung, biện pháp được đổi mới; chỉ tiêu thi đua, khẩu hiệu hành động cụ thể và gắn kết chặt chẽ với các phong trào thi đua, cuộc vận động khác do Đảng, Ngành và địa phương phát động nên đã tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động, nâng cao ý thức, trách nhiệm, động viên CBCS hăng hái thi đua lập công, nỗ lực hoàn thành xuất sắc toàn diện các mặt công tác, phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

 

 

Hội nghị Tổng kết phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc năm 2018 của Khối thi đua Công an các huyện, thị xã, thành phố.

 

Trên lĩnh vực đấu tranh phòng chống tội phạm, Công an các huyện, thị xã, thành phố trong Khối thi đua đã tập trung triển khai các biện pháp phòng ngừa, gắn với mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, khám phá nhiều vụ án, chuyên án hình sự, kinh tế, ma túy lớn, bắt nhiều đối tượng nguy hiểm, không để hình thành tội phạm có tổ chức, hoạt động theo kiểu “xã hội đen”. Công tác bắt, giam giữ, điều tra, xử lý tội phạm đảm bảo đúng quy định của pháp luật, không để xảy ra oan, sai, vi phạm pháp luật. Công tác quản lý vật chứng, tạm giam, tạm giữ đảm bảo tuyệt đối an toàn, không xảy ra trốn, chết trong nhà tạm giữ. Bảo vệ an toàn các mục tiêu trọng điểm, các chuyến hàng đặc biệt; các phiên tòa xét xử, nhà tạm giữ; thực hiện nghiêm túc các quy định về tạm giữ, tạm giam, quản lý, giáo dục, cải tạo phạm nhân.

Đẩy mạnh các mặt công tác quản lý nhà nước về ANTT, góp phần kiềm chế làm giảm tai nạn giao thông, phòng chống cháy nổ. Công tác cải cách hành chính được quan tâm phục vụ tốt nhu cầu chính đáng của người dân; việc chấp hành điều lệnh, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được đẩy mạnh; trong phong Toàn dân bảo vệ ANTQ phát triển sâu rộng với nhiều hình thức phong phú, trong phong trào xuất hiện nhiều mô hình, điển hình tiên tiến; tham gia tích cực trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giúp dân khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra. Bên cạnh đó các đơn vị trong khối không ngừng quan tâm, chăm lo làm tốt công tác xây dựng Đảng,  xây dựng lực lượng, hậu cần phục vụ tốt công tác thường xuyên và đột xuất. Qua phong trào thi đua nhiều đơn vị, cá nhân được Bộ công an, UBND tỉnh tặng Bằng khen, Giám đốc Công an tỉnh tỉnh tặng giấy khen.

Tại hội nghị, các đơn vị trong khối thi đua cũng đã đánh giá tình hình, kết quả thực hiện phong trào thi đua Vì An ninh Tổ quốc năm 2018, nêu rõ những ưu khuyết điểm, rút ra những bài học kinh nghiệm trong việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện phong trào thi đua Vì An ninh Tổ quốc; đồng thời đưa ra những giải pháp thiết thực, sát với tình hình thực tế của từng đơn vị để thực hiện có hiệu quả trong thời gian tới.

Sau phần thảo luận, các đơn vị tiến hành bỏ phiếu suy tôn các danh hiệu: Đơn vị tiên tiến, đơn vị quyết thắng, cờ thi đua của Bộ Công an, cờ thi đua của UBND tỉnh năm 2018.

N.O