Phụ nữ Công an Quảng Bình tổ chức nghiên cứu tài liệu tại thư viện Công an tỉnh.

310
Đánh giá bài viết

Với phong trào “Đọc và học tập suốt đời theo tấm gương Bác Hồ vĩ đại”. Hội phụ nữ Công an tỉnh đã tổ chức cho cán bộ hội viên đến đọc và nghiên cứu tại Thư viện Công an tỉnh.

 

Trước nhu cầu đọc, nghiên cứu, tra cứu tài liệu chính trị, pháp luật, nghiệp vụ, nghiên cứu, tra cứu tài liệu chính trị, pháp luật cho CBCS. Lãnh đạo Công an tỉnh đã chỉ đạo nghiên cứu thành công phần mềm thư viện điện tử Công an tỉnh và sẽ hoàn chỉnh, đi vào hoạt động trong thời gian tới. Hiện tại Thư viện Công an tỉnh Quảng Bình mở cửa phục vụ vào các buổi sáng thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần.

 

Cán bộ hội viên phụ nữ Công an Quảng Bình đọc, nghiên cứu tài liệu tại Thư viện Công an tỉnh
Tủ sách gồm nhiều cuốn sách bổ trợ nhiều trong công việc nghiên cứu, học hỏi của cán bộ chiến sỹ.

 

 

Với tinh thần “Đọc và học tập suốt đời theo tấm gương Bác Hồ vĩ đại”. Hội phụ nữ Công an tỉnh đã tổ chức cho cán bộ hội viên đến đọc và nghiên cứu tại Thư viện Công an tỉnh. Đây là hoạt động nhằm rèn luyện thói quen đọc sách, góp phần nâng cao trình độ mọi mặt cho cán bộ hội viên phụ nữ Công an Quảng Bình, góp phần hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

 Thùy Trang