Kiểm tra Chiến sỹ Công an khỏe, Đơn vị Công an khỏe năm 2018

677
Đánh giá bài viết

Thực hiện kế hoạch về kiểm tra chiến sỹ công an khỏe, đơn vị công an khỏe năm 2018, từ ngày 22 tháng 5 đến ngày 20 tháng 9 năm 2018, Ban chỉ đạo TDTT-ĐL-QS-VT của Công an tỉnh sẽ tiến hành kiểm tra đối với 100% cán bộ, chiến sỹ trong độ tuổi quy định của Công an các đơn vị, địa phương trong toàn lực lượng Công an tỉnh.

Đối với cán bộ, chiến sỹ được kiểm tra sẽ chia thành các nhóm tuổi và tham gia các nội dung bật xa tại chỗ, chạy 100m, 800m đối với nữ; bật xa tại chỗ, nằm sấp chống đẩy hoặc co tay xà đơn, chạy 100m, 1.500m đối với nam.

Thông qua đợt kiểm tra chiến sỹ công an khỏe, đơn vị công an khỏe năm 2018, tiếp tục đánh giá tình hình, thực trạng sức khỏe của cán bộ, chiến sỹ và công tác tổ chức rèn luyện cho cán bộ, chiến sỹ của công an các đơn vị, địa phương, qua đó đẩy mạnh phong trào tập luyện thể dục, thể thao, nâng cao thể lực cho cán bộ, chiến sỹ, đảm bảo khả năng sẵn sàng chiến đấu, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Giới thiệu một số hình ảnh buổi kiểm tra tại Phòng PC64

Quán triệt nội dung kiểm tra
Kiểm tra nội dung nằm sấp chống đẩy của nam
Kiểm tra nội dung bật xa tại chỗ của nam
Kiểm tra nội dung chạy 100m nam
Kiểm tra nội dung chạy 100m nữ
Kiểm tra nội dung chạy 1.500m nam
Kiểm tra nội dung chạy 800m nữ

Thực hiện: Ngô Quang Văn