Ký kết chương trình phối hợp thực hiện công tác giữa Công an thành phố Đồng Hới và Ban Dân vận Thành ủy Đồng Hới giai đoạn 2016 – 2021

250
Đánh giá bài viết

Sáng nay (16/11), Công an thành phố Đồng Hới và Ban Dân vận Thành ủy Đồng Hới đã tổ chức Hội nghị Tổng kết 5 năm chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận giai đoạn 2011 – 2016 và ký kết chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận giai đoạn 2016 – 2021.

Thời gian qua, Công an thành phố Đồng Hới và Ban Dân vận Thành ủy Đồng Hới đã thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về công tác dân vận, công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị và các phong trào thi đua khác. Thông qua đó, đã huy động sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần đảm bảo an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Hội nghị Ký kết chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận giai đoạn 2016 - 2021
Hội nghị Ký kết chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận giai đoạn 2016 – 2021

Tại Hội nghị, Công an thành phố Đồng Hới và Ban Dân vận Thành ủy Đồng Hới đã ký kết chương trình phối hợp thực hiện công tác giai đoạn 2016 – 2021. Theo đó, tiếp tục thực hiện tốt chức năng tham mưu cho Thành ủy và UBND nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và quần chúng nhân dân; xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Đổi mới nội dung và phương pháp công tác dân vận; xây dựng và phát huy vai trò của lực lượng nòng cốt làm công tác dân vận ở thôn, tổ dân phố; nhân rộng các điển hình “Dân vận khéo”. Thường xuyên trao đổi thông tin, nắm bắt và giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc, nổi cộm trong nhân dân… Chú trọng bồi dưỡng, tập huấn, xây dựng đội ngũ làm công tác dân vận có kỹ năng, trình độ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Minh Trâm