Ký kết quy chế phối hợp trong công tác phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế và Bảo hiểm thất nghiệp

201
Đánh giá bài viết

Ngày 13/12/2018, Bảo hiểm xã hội tỉnh và Công an Quảng Bình đã tổ chức lễ lý kết quy chế phối hợp trong công tác phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) và Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) trên địa bàn tỉnh QB.

Ký kết chương trình phối hợp công tác giữa Công an tỉnh và Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Bình

Theo số liệu từ BHXH tỉnh Quảng Bình, hiện nay trên địa bàn tỉnh có tới 1.244 đơn vị, doanh nghiệp đang nợ BHXH, BHYT và BHTN của trên 2.700 lao động với tổng số tiền lên tới trên 220 tỷ đồng. Điều đáng báo động là tình trạng các đơn vị, doanh nghiệp nợ đóng các chính sách cho người lao động có chiều hướng gia tăng và kéo dài trong nhiều năm liên tục với số tiền lớn, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của người lao động. Để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật của các tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT và BHTN, thời gian qua, BHXH và Công an tỉnh đã xây dựng chương trình phối hợp trong công tác phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật BHXH, BHYT và BHTN. Theo đó, hai bên sẽ tiến hành trao đổi thông tin, phối hợp phòng, chống các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực BHXH, BHYT và BHTN, trong đó tập trung đấu tranh với hành vi trốn đóng, nợ đóng BHXH, BHYT và BHTN của người lao động; gian lận, giả mạo hồ sơ của người sử dụng lao động, của người lao động; các hành vi vi phạm pháp luật trong công tác khám chữa bệnh, sử dụng quỹ và thanh, quyết toán chi phí khám chữa bệnh BHYT tại các cơ sở; đấu tranh với các loại tội phạm dùng các thủ đoạn để chiếm đoạt tiền BHXH, BHYT, BHTN và một số nội dung quan trọng khác.

Trên cơ sở xác định mục tiêu, yêu cầu, nội dung, nguyên tắc phối hợp và trách nhiệm của mỗi bên trong công tác phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật BHXH, BHYT và Bảo hiểm thất nghiệp, BHXH và Công an tỉnh đã tiến hành ký kết chương trình phối hợp nhằm góp phần đảm bảo an ninh, giữ vững trật tự an toàn trong hoạt động BHXH, BHYT và Bảo hiểm thất nghiệp, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân và cơ quan BHXH các cấp.

Một số hình ảnh tại Lễ ký kết:

Lãnh đạo Bảo hiểm xã hội tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Lễ ký kết
Lãnh đạo Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Lễ ký kết
Toàn cảnh Lễ ký kết

Ngô Quang Văn