Mô hình, điển hình Quảng Trung: Cần nhân rộng.

73
Đánh giá bài viết

Những năm gần đây, công tác xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở xã Quảng Trung, thị xã Ba Đồn đã đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần giữ vững an ninh trật tự, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế – văn hóa – xã hội ở địa phương.

 

Thu giữ hung khí, vũ khí qua một đợt vận động trong nhân dân

Làm tốt vai trò tham mưu, nòng cốt

Theo đồng chí Hồ Quý Đông, Trưởng Công an xã Quảng Trung cho biết:  Để huy động sức mạnh tổng hợp của các tầng lớp nhân dân tích cực, tự giác tham gia phòng, chống tội phạm, những năm gần đây, Công an xã đã tham mưu Đảng ủy, UBND xã…ban hành nhiều kế hoạch, văn bản quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, Chỉ thị của của các cấp về công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Ban Công an xã chủ động xây dựng các kế hoạch, biện pháp nhân rộng các mô hình, điển hình hoạt động hiệu quả, nâng dần chất lượng của các mô hình hoạt động trung bình, loại bỏ những mô hình hoạt động kém hiệu quả, đồng thời nghiên cứu triển khai những mô hình mới phù hợp với từng thôn, từng đối tượng, từng chuyên đề. Các mô hình, như: 5 an toàn về ANTT, xã an toàn về ANTT, trường học an toàn về ANTT, an toàn giao thông đường thủy nội địa thôn Công Hòa, xã không có tệ nạn ma túy, thôn an toàn về ANTT và mô hình tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải dã phát huy tác dụng tích cực, góp phần đảm bảo tốt ANTT ở Quảng Trung.

Ban Công an xã Quảng Trung phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật trong nhân dân

Hiệu quả cao

Qua việc xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến đã góp phần nâng cao nhận thức về quyền và nghĩa vụ, ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân; khắc phục cơ bản tâm lý “người ngay sợ kẻ gian”, hay cách sống “đèn nhà ai nấy rạng”, nhân dân đã tích cực hơn, chủ động hơn trong việc tham gia phát hiện, tố giác, đấu tranh phòng, chống tội phạm, chung tay giữ gìn cuộc sống bình yên. Đặc biệt, ngày càng xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân mưu trí, dũng cảm tham gia vây bắt tội phạm; tích cực tham gia phối hợp tuần tra, kiểm soát bảo đảm an ninh  trật tự tại các tuyến đường, những nơi công cộng và khi có các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội diễn ra trên địa bàn.

Từ cách làm của Quảng Trung có thể rút ra những kinh nghiệm quý nhằm đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ở các địa phương khác trên địa bàn.

 

T.T