Nâng cao hiệu quả công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ

944

Đó là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Đại tá Trần Quang Hiếu – Phó giám đốc Công an tỉnh tại hội nghị trao đổi, đánh giá kết quả phối hợp thực hiện công tác PCCC và CNCH trong Công an tỉnh Quảng Bình của phòng Cảnh sát PCCC&CNCH vào chiều ngày 26/3/2021. Tham dự hội nghị có đại diện chỉ huy Công an các địa phương, các phòng chức năng Công an tỉnh.

Tại hội nghị, đồng chí Thiếu tá Dương Tuấn Anh- Trưởng phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh đã báo cáo về kết quả thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2020 và triển khai một số nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2021. Báo cáo đã nêu rõ: Trong thời gian qua, Công an các địa phương đã có sự phối hợp tốt với phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh trong công tác quản lý nhà nước về PCCC và CNCH trên địa bàn, cụ thể: phối hợp tổ chức huấn luyện nghiệp vụ PCCC và CNCH cho CBCS trong đơn vị, lực lượng dân phòng, lực lượng PCCC cơ sở; các cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT đề nghị phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh phối hợp kiểm tra và có biên bản kiểm tra xác nhận đủ điều kiện an toàn về PCCC theo quy định tại Nghị định 96/2016/NĐ-CP của Chính phủ. Công an các địa phương, phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh và UBND các xã, phường, thị trấn lồng ghép các kiến thức về công tác PCCC và CNCH, các văn bản chỉ đạo của UBND các cấp về công tác PCCC tới 56 hội nghị tuyên truyền tại các tổ dân phố, trường học, các chủ phương tiện tàu, thuyền trên địa bàn; tổ chức 162 buổi tuyên truyền công tác PCCC và CNCH, đặc biệt trong các dịp tết Nguyên đán và trong mùa nắng nóng, hanh khô với 9.698 người tham gia; qua đó tạo sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức của quần chúng nhân dân về trách nhiệm PCCC. Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh đã tham mưu UBND các cấp ban hành các kế hoạch kiểm tra chuyển đề, kiểm tra liên ngành về PCCC và CNCH đối với các cơ sở, các khu vực có nguy cơ cháy, nổ cao như: Chợ, trung tâm thương mại, vũ trường, karaoke, cơ sở chế biến gỗ, kho cảng xăng dầu, cơ sở y tế, các khu vực tập trung đông người…qua đó phát hiện các sơ hỡ, thiếu sót và kiến nghị các cơ sở khắc phục kịp thời góp phần hạn chế xảy ra cháy, nổ và giảm thiểu thiệt hại do cháy, nổ gây ra…

Đồng chí Thiếu tá Dương Tuấn Anh- Trưởng phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh đã báo cáo về kết quả thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2020 và triển khai một số nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2021.

Tại hội nghị các đại biểu cũng đã thảo luận nói rõ thực trạng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trong tình hình hiện nay; đánh giá những mặt được, chưa được và nêu lên một số giải pháp để tăng cường các mặt công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ  trong thời gian tới. Trong đó, chủ động làm tốt công tác phòng ngừa, kiềm chế đến mức thấp nhất số vụ cháy, nổ và thiệt hại do cháy, nổ gây ra; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về PCCC và CNCH. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, kiến thức, kỹ năng PCCC và CNCH. Xây dựng phong trào toàn dân PCCC theo phương châm “4 tại chỗ”.

Đồng chí Đại tá Trần Quang Hiếu-Phó giám đốc Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Đại tá Trần Quang Hiếu- Phó Giám đốc Công an tỉnh đã ghi nhận, đánh giá cao những thành tích, kết quả đã đạt được của phòng Cảnh sát PCCC và CNCH trong năm qua. Trên cơ sở chỉ ra những tồn tại hạn chế, đồng chí Phó Giám đốc yêu cầu trong thời gian tới, phòng Cảnh sát PCCC và CNCH tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tăng cường kiểm tra, hướng dẫn về an toàn phòng cháy; Tiếp tục có sự phối hợp với Công an các đơn vị, địa phương trong công tác phòng chống thiên tai hạn hán, lụt bão, công tác diễn tập PCCC và cứu nạn cứu hộ; Làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, xiết chặt kỷ luật, kỷ cương, điều lệnh CAND.

 

N.O