Nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

54
Đánh giá bài viết

Chiều 06/6/2024, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Hội nghị trực tuyến đến Công an các địa phương để triển khai Nghị định số 50/2024/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 136/2020/NĐ-CP và Nghị định số 83/2017/NĐ-CP của Chính phủ; sơ kết 01 năm thực hiện Thông tư số 02/2023/TT-BCA ngày 13/01/2023 của Bộ Công an quy định về công tác huấn luyện nghiệp vụ chữa cháy và CNCH trong Công an nhân dân và 06 tháng thực hiện Kế hoạch số 601/KH-BCA-C07 ngày 06/12/2023 của Bộ Công an thực hiện Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá kết quả 10 tháng thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/01/2023 về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới.

Thừa ủy quyền của lãnh đạo Bộ Công an, Trung tướng Nguyễn Tuấn Anh, Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC & CNCH) chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị tại điểm cầu Hà Nội, có đại diện lãnh đạo một số đơn vị thuộc Bộ.

Tại điểm cầu Công an tỉnh Quảng Bình, đồng chí Đại tá Hoàng Khắc Lương, Phó Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị cùng đại diện Công an các đơn vị địa phương.

Đồng chí Đại tá Hoàng Khắc Lương- Phó Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị tại điểm cầu Công an Quảng Bình.

Báo cáo tại Hội nghị nêu rõ: Nghị định số 50/2024/NĐ-CP quy định 37 thủ tục hành chính trong lĩnh vực PCCC & CNCH, đã cắt giảm 05 thủ tục hành chính so với Nghị định số 136/2020/NĐ-CP, qua đó tăng cường phân cấp, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực PCCC & CNCH. Bên cạnh đó, thực hiện phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực PCCC Quyết định số 641/QĐ-TTg ngày 05/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ, trong đó đã cắt giảm một số thành phần hồ sơ của thủ tục thẩm duyệt thiết kế về PCCC, nghiệm thu về PCCC, thủ tục cấp Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ trên đường sắt; nhóm thủ tục hành chính cấp/cấp đổi/cấp lại giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ PCCC; thủ tục Cấp/cấp lại giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ CNCH…

Để triển khai thực hiện Thông tư số 02/2023/TT-BCA, Cục Cảnh sát PCCC & CNCH đã tổ chức huấn luyện nâng cao cho 126 cán bộ, chiến sỹ làm công tác chữa cháy và CNCH, gồm 63 chỉ huy cấp đội, 63 cán bộ làm công tác huấn luyện của Công an các địa phương. Công an các địa phương xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Thông tư số 02, chương trình, kế hoạch, giáo án huấn luyện, bố trí cán bộ huấn luyện và tổ chức huấn luyện nghiệp vụ chữa cháy và CNCH năm 2023, 2024 theo quy định…

Đối với kết quả 06 tháng thực hiện Kế hoạch số 601/KH-BCA-C07, Cục Cảnh sát PCCC & CNCH đã tham mưu lãnh đạo Bộ Công an triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định, Chỉ thị, Kế hoạch của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong công tác PCCC & CNCH. Tham mưu xây dựng văn bản quy phạm pháp luật về PCCC & CNCH, đặc biệt đã tham mưu xây dựng dự thảo Luật PCCC & CNCH…

Hội nghị được tổ chức dưới hình thức trực tuyến đến các điểm cầu Công an các đơn vị địa phương trên toàn quốc
Đại biểu dự hội nghị tại Công an Quảng Bình

Công an các tỉnh, thành phố đã ban hành Kế hoạch, văn bản chỉ đạo thực hiện Kế hoạch 601, trong đó phân công cụ thể nhiệm vụ cho các đơn vị chức năng trong việc tổ chức triển khai thực hiện. Nổi bật, công tác xây dựng phong trào Toàn dân PCCC & CNCH đã sáng tạo và nhân rộng nhiều mô hình phong trào hoạt động hiệu quả. Điển hình là Tổ liên gia an toàn PCCC và Điểm chữa cháy công cộng; phong trào vận động hộ gia đình trang bị bình chữa cháy xách tay; vận động hộ gia đình có từ 2 tầng trở lên mở lối thoát nạn thứ hai…

Ngoài ra, lực lượng Cảnh sát PCCC & CNCH đã tích cực triển khai Công điện số 825/CĐ-TTg ngày 15/9/2023 của Thủ tướng Chính phủ triển khai thực hiện chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về việc tăng cường công tác PCCC; đồng thời thực hiện Công điện số 220/CĐ-TTg ngày 05/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác PCCC…

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận về kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch số 601/KH-BCA-C07 và Thông tư số 02/2023/TT-BCA; đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tiếp theo.

Toàn cảnh Hội nghị tại điểm cầu Hà Nội
Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Công an tỉnh Quảng Bình.

Phát biểu tại Hội nghị, Trung tướng Nguyễn Tuấn Anh đề nghị Công an các tỉnh, thành phố tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác quản lý nhà nước về PCCC & CNCH. Thực hiện tốt công tác điều tra cơ bản, rà soát kỹ đối với các loại hình cơ sở có nguy cơ cháy cao; để từ đó có kế hoạch, biện pháp phòng ngừa và kịp thời xử lý khi có sự cố cháy, nổ xảy ra. Thực hiện nghiêm túc việc giải quyết các thủ tục hành chính trong lĩnh vực PCCC & CNCH theo đúng thủ tục, trình tự, quy trình, quy định; bảo đảm công khai, minh bạch, không gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp…

Bên cạnh đó, xây dựng lực lượng Cảnh sát PCCC & CNCH thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Triển khai thành lập thí điểm các Tổ Cảnh sát chữa cháy và CNCH đặc biệt tinh nhuệ tại các Công an tỉnh, thành phố; triển khai thí điểm 02 Trung tâm giáo dục cộng đồng về PCCC & CNCH tại Công an TP Hà Nội và Công an TP Hồ Chí Minh…

HTT-HD