Phát huy vai trò của quần chúng nhân dân, góp phần đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn huyện Lệ Thủy

289
Đánh giá bài viết

Dưới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, sự quản lý của chính quyền các cấp trên địa bàn, sự hướng dẫn và làm nòng cốt của lực lượng Công an, nhân dân đã phát huy vai trò làm chủ và sức mạnh tiềm tàng, thực sự là “tai mắt”, là chỗ dựa tin cậy giúp lực lượng Công an đấu tranh với các thế lực thù địch và tội phạm, bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

Trong thời gian qua, trên địa bàn huyện Lệ Thủy nhất là trong giai đoạn 2014 – 2017, nhân dân tham gia ngày càng nhiều hơn vào việc xây dựng các quy ước, hương ước bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; được tạo điều kiện để trực tiếp tham gia vào các đợt cao điểm vận động quần chúng tấn công trấn áp tội phạm và tệ nạn xã hội; được tham gia vào các mô hình tự quản, tự phòng, tự bảo vệ về an ninh, trật tự; đồng thời nhân dân cũng tích cực tham gia phát hiện, tố giác tội phạm, tệ nạn xã hội; cộng tác, giúp đỡ lực lượng Công an phòng, chống tội phạm; đặc biệt là nhân dân đã đóng góp nhiều ý kiến chân thành, xác đáng để xây dựng lực lượng Công an ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Năm 2014, nhân dân đã cung cấp cho lực l­ượng Công an 180 nguồn tin có giá trị  giúp điều tra khám phá hơn 20 vụ án về ma tuý và hình sự, giúp triển khai bắt giữ hơn 10 đối tượng phạm tội. Qua công tác vận động, nhân dân đã giao nộp 20 khẩu súng các loại, trong đó có 06 khẩu súng quân dụng (02 khẩu K44, 03 khẩu AK, 01 khẩu CKC), 03 súng săn, 03 súng tự chế, 8 khẩu súng tự chế dùng bắn bi sắt bằng hơi cồn; 01 nòng súng K44, 10 viên đạn; 02 kg thuốc nổ; 45 quả đạn các loại. Năm 2015, nhân dân đã cung cấp cho lực lượng Công an hơn 500 tin báo liên quan đến ANTT, trong đó có hơn 100 tin có giá trị. Năm 2016, nhân dân đã cung cấp cho lực lượng Công an hơn 200 tin báo, trong đó có hơn 150 tin có giá trị giúp phát hiện, bắt xử lý các đối tượng phạm tội và thực hiện hành vi vi phạm pháp luật rồi bỏ trốn. Thông qua tuyên truyền vận động, Công an huyện đã vận động 04 đối tượng truy nã ra tự thú, vận động thu hồi 13 khẩu súng tự chế bắn bi bằng hơi cồn, 0,4 kg thuốc nổ. Năm 2017, nhân dân đã cung cấp cho lực lượng Công an hơn 255 nguồn tin, trong đó có 90 nguồn tin quan trọng, Công an huyện đã vận động thu hồi 35 khẩu súng (7 khẩu quân dụng, 28 súng tự chế); 01 nòng súng bắn đạn ria, 24 viên đạn K54; phát hiện 14 vụ, 16 đối tượng vận chuyển, tàng trữ, sử dụng pháo trái phép, thu giữ 110 kg pháo; vận động nhân dân giao nộp 42 kg pháo các loại.

Phải khẳng định rằng, công tác vận động quần chúng nhân dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ của Công an huyện đã góp phần quan trọng vào việc xây dựng thế trận an ninh nhân dân trên địa bàn, giữ vững ổn định về TTATXH, tạo cơ sở, tiền đề để thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế, chính trị, xã hội của địa phương. Đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận của Công an huyện luôn phát huy được vai trò, trách nhiệm, chủ động nghiên cứu, tham mưu đề xuất với Đảng ủy, BCH Công an huyện nhiều giải pháp phù hợp để vận động có hiệu quả theo từng loại đối tượng, từng thành phần trong xã hội.

Tuy nhiên, qua thực tiễn công tác vận động quần chúng nhân dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn, vẫn còn một số khó khăn như trình độ dân trí nhất là tại các địa bàn miền núi còn thấp, ảnh hưởng đến hiệu quả thực hiện công tác tuyên truyền, vận động thực hiện các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong đảm bảo ANTT. Việc triển khai thực hiện một số chủ trương của Đảng, Nhà nước về giải quyết chế độ, chính sách đối với nhân dân trên địa bàn tại một số xã thực hiện còn thiếu sót, chưa triệt để (nhất là các xã ven biển), gây tâm lý hoài nghi trong nhân dân ảnh hưởng đến hiệu quả của việc tuyên truyền, vận động.

Để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được và khắc phục các khó khăn, tồn tại trong công tác vận động quần chúng nhân dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, Công an huyện đề ra một số giải pháp tập trung thực hiện trong thời gian tới như sau:

Một là, tập trung nắm chắc tình hình, phát huy tốt vai trò nòng cốt tham mưu cho cấp ủy Đảng, Chính quyền tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo để phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân nhằm tạo thế chủ động trong công tác bảo vệ an ninh, trật tự, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu và hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch và các loại tội phạm, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ.

Hai là, lực lượng Công an phải làm tốt công tác dân vận, phải biết dựa vào nhân dân, tôn trọng nhân dân, tin vào dân, dựa vào dân. Mọi chủ trương, kế hoạch, biện pháp công tác bảo vệ an ninh, trật tự và phải vì lợi ích của nhân dân, có như vậy, nhân dân mới tham gia tích cực, nhiều hơn, trực tiếp hơn trong nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng Công an nhân dân.

Ba là, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, tổ chức thông tin kịp thời mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước để nhân dân hiểu rõ về nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự, từ đó nâng cao tinh thần cảnh giác, tích cực tham gia cùng lực lượng Công an phòng ngừa và đấu tranh với các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch và các loại tội phạm. Nhân rộng các mô hình tổ chức quần chúng tự quản về an ninh, trật tự đang được thực hiện có hiệu quả trong thực tiễn.

Bốn là, tham gia xây dựng, củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh; phát huy quyền làm chủ của nhân dân, đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động bảo vệ an ninh, trật tự ngay tại địa bàn dân cư theo phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và thực hiện, có sự hướng dẫn, hỗ trợ của lực lượng Công an.

Năm là, tích cực, chủ động phòng ngừa, đấu tranh và xử lý có hiệu quả với các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác, xứng đáng là lực lượng mũi nhọn, nòng cốt trên mặt trận đấu tranh chống tội phạm, tệ nạn xã hội, tham nhũng, lãng phí, quan liêu, bảo vệ tài sản, bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân, thực sự là chỗ dựa vững chắc của nhân dân trong đấu tranh chống tội phạm và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Sáu là, duy trì, giữ vững mối liên hệ mật thiết với nhân dân, thường xuyên tổ chức các diễn đàn Công an lắng nghe ý kiến nhân dân để nhân dân góp ý kiến phê bình, xây dựng lực lượng Công an nhân dân. Tăng cường mối quan hệ gắn bó mật thiết với nhân dân, giúp đỡ nhân dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Thông qua đó góp phần tạo dựng hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an luôn vì nước quên thân, vì dân phục vụ.

Nguyễn Hùng Cường