Ban bảo vệ dân phố phường Hải Thành tích cực phối hợp giữ vững an ninh trật tự tại địa bàn cơ sở

408
Đánh giá bài viết

Những năm trở lại đây, Ban bảo vệ dân phố phường Hải Thành, thành phố Đồng Hới đã thường xuyên quan tâm củng cố và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, thực sự là lực lượng nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội ở cơ sở.

Để nâng cao hiệu quả phối hợp đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, những năm qua, Ban bảo vệ dân phố phường Hải Thành đã thường xuyên quan tâm củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy hoạt động; đẩy mạnh công tác tuyên truyền Nghị định số 38/2006/NĐ-CP của Chính phủ nhằm nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về vai trò, trách nhiệm và tầm quan trọng của lực lượng bảo vệ dân phố, góp phần tạo điều kiện thuận lợi để Ban bảo vệ dân phố phát huy hết khả năng, tinh thần trách nhiệm và hiệu quả công tác. Tích cực phối hợp Công an phường Hải Thành, Công an thành phố Đồng Hới tổ chức các lớp tập huấn cho Ban bảo vệ dân phố tập huấn ngoài những vấn đề về chức năng, nhiệm vụ, công tác nghiệp vụ, kiến thức pháp luật và trao đổi thêm về kinh nghiệm giải quyết, về thực trạng, những vấn đề mới nổi lên ở địa phương mà cần phải tập trung giải quyết như: công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy và xử lý một số tình huống liên quan đến thực thi nhiệm vụ. Qua tập huấn đã giúp Ban bảo vệ dân phố nâng cao trình độ chuyên môn, cập nhật những văn bản quy phạm pháp luật mới có liên quan và kinh nghiệm giải quyết có hiệu quả các vụ việc xảy ra trên địa bàn.

Ban bảo vệ dân phố phường Hải Thành phối hợp Công an phường tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường

Bám sát chức năng nhiệm vụ, Ban bảo vệ dân phố đã tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, tích cực đôn đốc, nhắc nhở nhân dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về cư trú, tạm trú, tạm vắng, thông báo lưu trú; thường xuyên bố trí lực lượng thường trực để tiếp nhận thông báo lưu trú và các nguồn tin liên quan đến tình hình an ninh trật tự mà người dân phản ánh. Bên cạnh đó, chủ động phối hợp dân quân tự vệ và bảo vệ các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp phát huy tinh thần trách nhiệm; cùng với Công an phường tổ chức nhiều lượt tuần tra đảm bảo an ninh trật tự, có mặt kịp thời khi có vụ việc, tình huống đột xuất xảy ra, xung kích trong thực hiện nhiệm vụ, bảo vệ hiện trường, cấp cứu người bị nạn…

Đồng chí Võ Doãn Luân, Trưởng Ban bảo vệ dân phố phường Hải Thành (Đứng thứ 3, hàng đầu bên trái qua) tham gia ký kết đảm bảo ANTT

Nổi bật là, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của cấp ủy Đảng, Chính quyền địa phương, Ban bảo vệ dân phố đã tích cực phối hợp Công an phường Hải Thành triển khai đồng bộ các biện pháp công tác, nhất là đẩy mạnh công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, chú trọng công tác phòng ngừa, xử lý hiệu quả các vụ việc ngay tại cơ sở nên tình hình tội phạm, tệ nạn xã hội giảm so với các năm về trước. Sáu tháng đầu năm 2018, Ban bảo vệ dân phố đã phối hợp điều tra, xử lý 02 vụ gây rối trật tự công cộng/ 04 đối tượng; tham gia bảo vệ hiện trường 03 vụ tai nạn giao thông đường bộ. Phối hợp Công an phường, Đồn Biên phòng Nhật Lệ, Ban Chấp hành Đoàn thanh niên, Đội quy tắc trật tự phường tổ chức 115 đợt/ 543 lượt người tham gia tuần tra, kiểm soát tạm trú, tạm vắng, trật tự công cộng, nhất là vào các giờ cao điểm tại 03 cổng trường học, dọc bờ biển Nhật Lệ khi khách đến vui chơi, tham gia bảo vệ Lễ hội ẩm thực Tuần du lịch Đồng Hới năm 2018. Thường xuyên phối hợp Cảnh sát khu vực và các tổ chức, đoàn thể quần chúng thực hiện tốt công tác vận động, đã vận động thuyết phục được 02 đối tượng trốn truy nã ra đầu thú, quản lý đối tượng có nguy cơ vi phạm pháp luật, giáo dục, tạo điều kiện cho đối tượng tái hòa nhập cộng đồng.

Ngoài những kết quả đã đạt được, trong thời gian qua trên địa bàn vẫn còn diễn biến phức tạp như; tình hình tội phạm nhìn chung giảm về số vụ, nhưng phương thức, thủ đoạn, tính liên kết tội phạm và mức độ, hậu quả có phần nghiêm trọng hơn; một số đối tượng chưa thành niên còn xem thường tính răn đe của pháp luật, vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ; nguy cơ vi phạm pháp luật ngày càng cao… đã tác động không nhỏ đến việc thực hiện nhiệm vu đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố Đồng Hới nói chung và tại địa bàn phường Hải Thành nói riêng.

Để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ban bảo vệ dân phố phường Hải Thành, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình; thời gian tới, cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng cần quan tâm, thường xuyên củng cố, kiện toàn, xây dựng Ban bảo vệ dân phố đủ về quân số, vững về nghiệp vụ; tiếp tục chăm lo, tạo điều kiện để Ban bảo vệ dân phố yên tâm công tác; chú trọng phát hiện và nhân rộng điển hình tiên tiến; tiếp tục phối hợp tổ chức huấn luyện hằng năm theo hướng thiết thực, hiệu quả… góp phần cùng với lực lượng Công an nhân dân giữ vững, ổn định tình hình an ninh trật tự tại địa bàn cơ sở.

Trần Nam