Phòng cháy chữa cháy rừng mùa nắng nóng: Nhiệm vụ cấp bách

2533
Đánh giá bài viết

 Dự báo nắng nóng còn tiếp tục diễn biến phức tạp dẫn đến nguy cơ cháy rừng là rất lớn, cùng với các cấp, các ngành, lực lượng CS PCCC và CNCH Công an tỉnh Quảng Bình đã chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng triển khai các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm nâng cao hiệu quả công tác PCCCR trên địa bàn.

Ngày 26/4/2019, UBND tỉnh đã có công điện khẩn số 03/CĐ-UBND tỉnh về việc thực hiện các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng. Nội dung công điện cũng đã yêu cầu các cơ quan, ban ngành, các địa phương cần chủ động thực hiện các biện pháp PCCC rừng theo chức năng nhiệm vụ được giao nhằm hạn chế đến mức thấp nhất các vụ cháy rừng và thiệt hai do cháy rừng gây ra. Thực hiện có hiệu quả công tác quản lý nhà nước về PCCC rừng, đảm bảo sự quản lý thống nhất, phát huy tính chủ động, trách nhiệm, hiệu quả trong việc phối hợp làm tốt công tác PCCC rừng.

Theo đó, Lãnh đạo Công an tỉnh đã chỉ đạo lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an các địa phương khẩn trương thực hiện quyết liệt các phương án, kế hoạch, các văn bản chỉ đạo của Trung ương và UBND tỉnh về công tác PCCC rừng. Trước mắt phối hợp với Chi cục Kiểm Lâm, Hạt Kiểm lâm các huyện, thị xã, thành phố tham mưu UBND, Ban chỉ đạo PCCC rừng các huyện, thị xã, thành phố kiện toàn Ban chỉ đạo PCCC rừng các cấp và ban hành nhiều văn bản chỉ đạo về công tác PCCC rừng mùa hanh khô, yêu cầu các cơ quan ban ngành liên quan, chính quyền địa phương cần tăng cường lực lượng tuần tra, canh gác để phát hiện sớm lửa rừng, kịp thời huy động lực lượng dập tắt ngay không để xảy ra cháy lớn lan trên diện rộng. Chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện, hậu cần, chỉ huy để chữa cháy rừng theo phương châm “4 tại chổ”. Đặc biệt là vào thời điểm nắng nóng kéo dài, nguy cơ xảy ra cháy rừng là rất cao, nghiêm cấm người không phận sự vào, ra khu vực rừng, sử dụng lửa đốt ong, khai thác, xử lý thực bì, vệ sinh rừng và đốt lửa trái phép trong rừng và khu vực ven rừng…

 

Đoàn Liên ngành phối hợp kiểm tra công tác PCCCR trong mùa nắng nóng.

 

Theo chức năng, nhiệm vụ của mình, từ ngày 6/5 đến ngày 16/5/2019, phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh đã phối hợp cùng các cơ quan, ban ngành liên quan tiến hành kiểm tra thực địa tại 9 vùng trọng điểm có nguy cơ cháy cao. Qua kiểm tra đã phát hiện nhiều thiếu sót như thiếu hệ thống đường băng cản lửa, hồ chứa nước chữa cháy, biển cấm lửa; hệ thống chòi canh bị hư hỏng chưa được khắc phục; người dân vào rừng không chấp hành tốt các quy định an toàn về PCCC. Công tác xử lý thục bì chưa đảm bảo tại một số vùng. Đoàn kiểm tra đã tiến hành hướng dẫn, chấn chỉnh và xây dựng các phương án PCCC rừng phù hợp thực tế của từng địa phương để đáp ứng kịp thời công tác PCCC khi có hỏa hoạn xảy ra. Cùng với đó đã tăng cường làm tốt công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về bảo vệ rừng và PCCCR sâu rộng trong nhân dân.

 

Lực lượng PCCC và CNCH Công an tỉnh tham gia chữa cháy rừng tại xã Võ Ninh và xã Hải Nình xảy ra vào ngày 19/5/2019.

 

Dự báo tình hình nắng nóng còn kéo dài, khô hạn diễn biến phức tạp dẫn đến nguy cơ cháy rừng xảy ra là rất cao. Để giảm thiểu các vụ cháy rừng xảy ra, các cơ quan ban ngành liên quan, các chủ rừng, lực lượng tham gia  bảo vệ rừng và nhân dân khu vực có rừng cần chủ động trong công tác phòng ngừa, lấy phòng ngừa là chính. Đồng thời thực hiện đồng bộ các giải pháp:

Thứ nhất, cần quản lý, giám sát nguồn lửa, nguồn nhiệt mà cụ thể là bố trí các điểm chốt chặn, trạm kiểm soát, thực hiện canh gác, bảo vệ an toàn khu vực rừng. Duy trì chế độ thường trực 24/24 giờ trong suốt mùa hanh khô để kiểm soát chặt chẽ, hạn chế người vào những khu vực rừng có nguy cơ cháy cao; phát hiện kịp thời điểm cháy; hướng dẫn khách thăm quan du lịch tại những khu vực trọng điểm cháy rừng cao.

Thứ hai, tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao ý thức của người dân, chủ rừng trong việc sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt khi ra vào rừng, cụ thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền thông qua hệ thống loa phát thanh của xã, phường, thị trấn. Lồng ghép tuyên truyền trong các buổi sinh hoạt, hội họp tại thôn, xóm. Thông qua trực quan sinh động bằng cách tăng dày các bảng, biển cấm lửa tại các cửa rừng.

Thứ ba, tăng cường công tác kiểm tra an toàn PCCC. Tổ chức các đoàn công tác, phối hợp giữa các lực lượng tiến hành kiểm tra công tác PCCCR tại các vùng trọng điểm cháy rừng, đôn đốc thực hiện công tác phòng, chống cháy rừng. Bên cạnh đó, các chủ rừng phải khẩn trương rà soát, xác định vùng trọng điểm cháy rừng trong phương án PCCC Rừng. Bố trí lực lượng, phương tiện tại các điểm chốt, trạm canh gác. Thường xuyên tuần tra, kiểm soát thông qua hệ thống vệ tinh cảnh báo cháy rừng của Cục Kiểm lâm và có phương án chữa cháy rừng cụ thể cho từng khu vực có nguy cơ cháy cao.

Thứ tư, trong quá trình xử lý thực bì tại các rừng trồng cần tuân thủ theo quy định của Luật Lâm nghiệp, Nghị định số 156/2018/NĐ-CP của Chính phủ. Để chủ động trong chữa cháy rừng, giảm thiểu tối đa thiệt hại do cháy rừng gây ra cần chủ động, thực hiện theo phương châm bốn tại chổ, không để xảy ra cháy lớn. Huy động các lực lượng, phương tiện tại chỗ xử lý ngay khi mới phát hiện cháy rừng xảy ra, không để xảy ra cháy lan trên diện rộng. Phân công nhiệm vụ rõ ràng, cụ thể với từng thành viên của Ban Chỉ đạo chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững các cấp để tăng cường kiểm tra, giám sát và đôn đốc phòng cháy, chữa cháy rừng tại cơ sở.

 

 

 

 

Trong 02 ngày 19/5 và 20/5/2019 trên địa bàn toàn tỉnh xảy ra 04 vụ cháy. Vụ cháy xảy ra vào chiều 19/5/2019 tại khu vực rừng xã Võ Ninh lan sang khu vực rừng xã Hải Ninh, huyện Quảng Ninh đã được lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH huy động 12 lượt xe chữa cháy và 60 CBCS trực tiếp có mặt tại hiện trường phối hợp cùng các lực lượng chức năng và địa phương trực tiếp chữa cháy kịp thời. Đến tối ngày 20/5/2019, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn.

 

 

TH