Phòng Hậu cần, kỹ thuật triển khai chương trình công tác năm 2018

267
Đánh giá bài viết

Ngày 6/02/2018, Phòng Hậu cần – Kỹ thuật, Công an tỉnh đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2017, triển khai chương trình công tác năm 2018. Đồng chí Đại tá Nguyễn Quốc Tường – Phó Giám đốc Công an tỉnh đã đến dự và chỉ đạo hội nghị.

 

Đồng chí Đại tá Nguyễn Quốc Tường, Phó Giám đốc Công an tỉnh Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị,
Phòng Hậu cần – Kỹ thuật, Công an tỉnh đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2017, triển khai chương trình công tác năm 2018

Năm 2017, công tác hậu cần, kỹ thuật đã hoàn thành nhiệm vụ trọng tâm theo chương trình, kế hoạch đề ra. Chủ động đầy đủ kinh phí, vật tư, phương tiện phục vụ kịp thời các yêu cầu công tác, chiến đấu, xây dựng lực lượng. Trong đó, nổi bật là đã đảm bảo tốt hậu cần – kỹ thuật cho các đợt ra quân tấn công trấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự vào các dịp lễ, tết và các sự kiện chính trị quan trọng trên địa bàn, bảo vệ an toàn tuyệt đối các đoàn công tác của lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến thăm và làm việc tại Quảng Bình. Chủ động, tích cực triển khai các phương án ứng phó với thiên tai, phòng chống bão lũ, kịp thời khắc phục những thiệt hại ở công an các đơn vị, địa phương, đảm bảo các điều kiện công tác, chiến đấu và sinh hoạt của cán bộ chiến sỹ, đồng thời phục vụ công tác ứng cứu, giúp nhân dân khắc phục hậu quả của mưa lũ.

 

Phòng Hậu cần – Kỹ thuật, Công an tỉnh triển khai chương trình công tác năm 2018

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Quốc Tường, Phó Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh: trên cơ sở những kết quả đạt được trong năm 2017, phòng Hậu cần kỹ thuật cần tập trung thực hiện tốt các nội dung : Tăng cường hiệu quả công tác quản lý nhà nước về hậu cần, kỹ thuật; tập trung huy động tiềm lực, tranh thủ mọi nguồn vốn chủ động xây dựng kế hoạch đầu tư, khai thác nguồn kinh phí theo quy định; quản lý chặt chẽ nguồn tài chính, tài sản, thực hiện kiểm tra, hướng dẫn, sử dụng đúng mục đích, hiệu quả, tiết kiệm các nguồn kinh phí được cấp; quan tâm đến các điều kiện công tác, đời sống của cán bộ, chiến sỹ; chủ động phối hợp với Công an các đơn vị, địa phương đáp ứng yêu cầu công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng Công an; tăng cường đoàn kết trong nội bộ, nâng cao phẩm chất đạo đức năng lực công tác cho cán bộ chiến sỹ, đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ đề ra.

 

                                                                                                                                                                                                    Việt Hùng