Phòng PC06 trao tặng quà tại các chốt kiểm dịch và khu cách ly

335
Đánh giá bài viết

Ngày 07/9/2021, Hội phụ nữ và Chi đoàn Phòng PC06 đã tổ chức thăm, tặng quà tại 03 chốt kiểm dịch và 02 khu cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh.

Trao quà tại chốt kiểm dịch xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch

Trao quà tại chốt kiểm dịch xã Hạ Trạch, huyện Bố Trạch

Trao quà tại chốt kiểm dịch tại đường tránh thành phố Đồng Hới

Trao quà tại khu cách ly trường phổ thông dân tộc nội trú

Trao quà tại khu cách ly Nhà nghỉ Hoa Hồng – Công an tỉnh.

Tại mỗi địa điểm trao quà, Chi đoàn và Hội phụ nữ Phòng PC06 trao tặng 15 bộ áo quần bảo hộ, 05 thùng nước lọc, 10 hộp khẩu trang, 02 thùng sữa.

Hạnh Anh