Quán triệt Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở

110
Đánh giá bài viết

Ngày 15/5/2024, Công an tỉnh đã tổ chức hội nghị quán triệt Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan trong Công an tỉnh Quảng Bình. Hội nghị được tổ chức dưới hình thức trực tiếp và trực tuyến đến công an các huyện, thị xã, thành phố.

Đại tá Trần Quang Hiếu – Phó Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị.

Quán triệt Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở

Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 6 ngày 28/11/2023, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2024.

Hội nghị đã được giới thiệu, quán triệt các nội dung trọng tâm, cốt lõi như sự cần thiết ban hành Luật; bố cục, nội dung cơ bản của Luật; nội dung cơ bản của các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật; tiến độ, kết quả xây dựng dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, dự thảo quyết định của UBND tỉnh và các công việc liên quan đến triển khai thi hành luật…

Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở có hiệu lực thi hành sẽ tạo cơ sở pháp lý quan trọng, vững chắc, toàn diện cho xây dựng, củng cố, duy trì lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, kịp thời đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự  trong tình hình mới…

Ngô Quang Văn