Quyết định về việc ban hành Quy định trình tự thực hiện dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

59
Đánh giá bài viết

Số / Ký hiệu: 08/2017/QĐ-UBND
Ngày ký: 24/04/2017
Người ký: Nguyễn Hữu Hoài
Trích yếu nội dung: Quyết định về việc ban hành Quy định trình tự thực hiện dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
Lĩnh vực: Khác
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh
Phân loại: Quyết định
Văn bản QPPL / Thường: Văn bản thường
Hiệu lực: Còn

 

Tải Quyết định