Ra mắt Trang thông tin Bộ Công an trên Facebook

73
Đánh giá bài viết

Việc đưa Trang thông tin Bộ Công an đi vào hoạt động nhằm đáp ứng xu hướng tiếp cận thông tin về ANTT của công chúng trên các nền tảng số, góp phần nâng cao hiệu quả công tác phát ngôn, cung cấp thông tin tuyên truyền của Bộ Công an trên Internet, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ bảo đảm ANTT và xây dựng lực lượng CAND.

Sáng 31/10, Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an cho biết, Bộ Công an vừa thành lập Trang thông tin Bộ Công an trên nền tảng mạng xã hội Facebook và đã được cấp tick xanh, định dạng trên môi trường mạng xã hội.

Theo đó, căn cứ Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ ban hành quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan Nhà nước trên môi trường mạng; ngày 17/10/2023, Bộ Công an đã thành lập Trang thông tin Bộ Công an trên nền tảng mạng xã hội Facebook và đã được cấp tick xanh, định dạng trên môi trường mạng xã hội như sau:

1. Tên Trang thông tin Bộ Công an: Bộ Công an

2. Địa chỉ truy cập: https://www.facebook.com/mps.gov

3. Danh mục: Cơ quan Chính phủ

4.  Địa chỉ: 44 Yết Kiêu, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội.

5. Ảnh đại diện: Sử dụng hình ảnh Công an hiệu trên nền hình ảnh trống đồng màu vàng; có dấu bản quyền  “MPS.GOV.VN” tại vị trí góc bên phải, phía dưới Công an hiệu;

6. Địa chỉ email tiếp nhận thông tin: bocongan.mxh@mps.gov.vn

Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an là đơn vị thường trực quản trị và tổ chức hoạt động Trang thông tin Bộ Công an.

Ảnh chụp màn hình trang thông tin Bộ Công an trên mạng xã hội Facebook.

Trang Thông tin Bộ Công an trên nền tảng mạng xã hội là kênh thông tin chính thống của lực lượng Công an; có chức năng thông tin, tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của Bộ Công an về công tác đảm bảo ANTT và xây dựng lực lượng CAND; thông tin về các hoạt động của lực lượng CAND; công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; cảnh báo về các thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác; tuyên truyền đấu tranh, phản bác với thông tin sai trái, thù địch, xấu độc trên mạng xã hội; xây dựng uy tín, hình ảnh đẹp của lực lượng CAND trên môi trường mạng xã hội; tăng cường khả năng tương tác, giúp bạn đọc tiếp cận nhanh hơn với nguồn thông tin chính thống của Bộ Công an, Website của Bộ Công an…

Việc đưa Trang thông tin Bộ Công an đi vào hoạt động nhằm đáp ứng xu hướng tiếp cận thông tin về ANTT của công chúng trên các nền tảng số, góp phần nâng cao hiệu qủa công tác phát ngôn, cung cấp thông tin tuyên truyền của Bộ Công an trên Internet, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ bảo đảm ANTT và xây dựng lực lượng CAND.

Bộ Công an trân trọng đề nghị các cơ quan, bộ, ban, ngành,địa phương, nhà báo, phóng viên và nhân dân quan tâm, đồng hành, khai thác, chia sẻ, tạo hiệu ứng, lan tỏa, sử dụng hiệu quả thông tin trên Trang thông tin Bộ Công an.

Theo: Quỳnh Vinh

Cand Online