Sẽ thực hiện cấp CCCD và đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử cho công dân trong dịp Tết Dương lịch và Âm lịch 2023

611

Công an tỉnh sẽ thực hiện cấp CCCD gắn chíp và đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử cho công dân trong dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, để hoàn thành chỉ tiêu, đảm bảo 100% công dân cư trú trên địa bàn tỉnh được cấp CCCD gắn chíp và đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử trên địa bàn tỉnh, nhất là đối với số công dân đi lao động, học tập, làm ăn ở các tỉnh về địa phương trong dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, Công an tỉnh Quảng Bình đã ban hành Kế hoạch và yêu cầu cán bộ, chiến sỹ nêu cao tinh thần “Làm hết việc, không làm hết giờ”.

Công an TX. Ba Đồn thông báo việc cấp CCCD gắn chíp cho công dân ngay trong Tết Dương lịch.

Tổ chức thu nhận hồ sơ cấp CCCD gắn chíp và đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử cho 100% công dân từ đủ 14 tuổi trở lên đang cư trú trên địa bàn, đặc biệt là số đi lao động, học tập, làm ăn ở các tỉnh về địa phương trong dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho công dân trong quá trình thu nhận hồ sơ cấp CCCD gắn chíp và đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử. Xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, cần thực hiện để đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu, yêu cầu đề ra. Quá trình triển khai thực hiện phải đồng bộ từ cấp tỉnh xuống cấp xã, sự phối hợp giữa lực lượng Công an với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể địa phương.

Thời gian thực hiện, từ ngày 30/12/2022 đến hết ngày 28/02/2023. Tiến hành thu nhận hồ sơ vào tất cả các ngày trong tuần (từ thứ hai đến chủ nhật). Sau thời gian trên các đơn vị, địa phương tiếp tục thu nhận hồ sơ cấp CCCD gắn chíp và đăng ký tài khoản định danh điện tử theo quy định.

Trần Tuấn