Sơ kết 5 năm triển khai thực hiện Thông tư 08/2013/TT-BCA của Bộ Công an và tổng kết kiểm tra chất lượng CSKV, Công an XDPT và PTX về ANTT năm 2018

603
Đánh giá bài viết

Ngày 30-8, Công an tỉnh tổ chức hội nghị Sơ kết 5 năm triển khai thực hiện Thông tư 08/2013/TT-BCA của Bộ Công an và tổng kết kiểm tra chất lượng CSKV, Công an XDPT và PTX về ANTT năm 2018. Dự và chỉ đạo Hội nghị có Đại tá Trần Minh Thùy – Phó Giám đốc Công an tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo kiểm tra chất lượng CSKV, Công an XDPT và PTX về ANTT năm 2018; Đại tá Hoàng Văn Thành – Phó Giám đốc Công an tỉnh và đại diện lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương.

Hội nghị Sơ kết 5 năm triển khai thực hiện Thông tư 08/2013/TT-BCA của Bộ Công an và tổng kết kiểm tra chất lượng CSKV, Công an XDPT và PTX về ANTT năm 2018.

Việc triển khai thực hiện Thông tư 08/2013/TT-BCA của Bộ Công an được Lãnh đạo Công an tỉnh, các phòng nghiệp vụ, chỉ huy Công an các đơn vị, địa phương tiến hành nghiêm túc, cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm, tạo mọi điều kiện thuận lợi. Công an tỉnh đã xây dựng kế hoạch, thành lập BCĐ và tổ chức hội nghị triển khai thực hiện Thông tư 08 đến từng cán bộ, chiến sỹ làm công tác Công an XDPT và PTX về ANTT trong toàn tỉnh. Sau khi triển khai thực hiện Thông tư 08 của Bộ Công an, Công an các địa phương đã quan tâm bố trí thêm biên chế cho Đội Công an XDPT và PTX về ANTT đảm bảo quân số phụ trách địa bàn để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được quy định trong Thông tư. Cán bộ, chiến sỹ Công an XDPT và PTX về ANTT đã có chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức cũng như hành động, tích cực nghiên cứu các nội dung Thông tư để thực hiện một cách kịp thời, nghiêm túc, có hiệu quả góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Những nội dung trong Thông tư 08 cũng chính là “cẩm nang” giúp cho Công an các đơn vị nghiệp vụ trong công tác chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra; cán bộ, chiến sỹ lực lượng Công an XDPT và PTX về ANTT thực hiện các mặt công tác nghiệp vụ đảm bảo đáp ứng yêu cầu đặt ra trong tình hình mới. Mỗi một cán bộ Công an XDPT và PTX về ANTT đã nhận thức đúng đắn hơn về chức trách, nhiệm vụ của mình cũng như lề lối chế độ làm việc, mối quan hệ công tác; tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân được quy định tại Thông tư, từ đó mà chất lượng hiệu quả công việc của lực lượng Công an XDPT và PTX về ANTT ngày càng được nâng cao.

Về nội dung kiểm tra chất lượng CSKV, Công an XDPT và PTX về ANTT năm 2018, có 85 đồng chí đạt loại giỏi (chiếm 54,1%), 67 đồng chí đạt loại khá (chiếm 42,7%) và 5 đồng chí loại trung bình (chiếm 3,2%). Thông qua đợt kiểm tra chất lượng của CSKV, Công an XDPT và PTX về ANTT đã góp phần cũng cố, nâng cao về trình độ chuyên môn nghiệp vụ, pháp luật và khả năng ứng xử, giao tiếp để đáp ứng được đòi hỏi của yêu cầu nhiệm vụ trong thời gian tới.

Đại tá Trần Minh Thùy – Phó Giám đốc Công an tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo kiểm tra chất lượng CSKV, Công an XDPT và PTX về ANTT năm 2018 phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Đại tá Trần Minh Thùy – Phó Giám đốc Công an tỉnh đã đánh giá cao trách nhiệm của Chỉ huy Công an các đơn vị, địa phương trong việc tổ chức triển khai thực hiện các kế hoạch của Bộ và Công an tỉnh trong quá trình triển khai, thực hiện Thông tư 08 cũng như công tác chuẩn bị tổ chức kiểm tra định kỳ chất lượng CSKV, Công an XDPT và PTX về ANTT; sự phấn đấu nỗ lực của lực lượng CSKV, Công an XDPT và PTX về ANTT tại các địa bàn cơ sở, nắm chắc tình hình, tham mưu hiệu quả cho cấp ủy, chính quyền địa phương, quản lý cư trú, quản lý giáo dục đối tượng và không ngừng nâng cao công tác nghiệp vụ cơ bản, chủ động giải quyết tốt tình hình ANTT ngay tại cơ sở. Đồng chí Phó giám đốc cũng chỉ rõ những tồn tại, khó khăn và vướng mắc; đồng thời yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương cần tập trung thực hiện tốt một số nội dung như: Tổ chức rút kinh nghiệm đợt kiểm tra chất lượng và công tác triển khai thực hiện Thông tư 08, chấn chỉnh nhưng tồn tại, hạn chế và có giải pháp khắc phục; bố trí CSKV, Công an XDPT và PTX về ANTT về địa bàn còn thiếu, đảm bảo đúng yêu cầu và quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ nghiệp vụ công tác; Công an các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh cần thường xuyên phối hợp với Công an các đơn vị, địa phương để tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn lực lượng CSKV, Công an XDPT và PTX về ANTT thực hiện tốt các mặt công tác chuyên môn nghiệp vụ; tạo mọi điều kiện giúp đỡ, hỗ trợ để lực lượng CSKV, Công an XDPT và PTX về ANTT hoàn thành nhiệm vụ; đẩy mạnh các phong trào thi đua..v.v..

 

                                                                   Trần Tuấn