Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng Công an xã chính quy

643

 Thực hiện Đề án Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã, 100% xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, trong đó có 06 xã của thành phố Đồng Hới đã được bố trí Công an chính quy.

Nhằm đảm bảo sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện về mọi mặt của Đảng đối với lực lượng vũ trang, Chi bộ Công an xã được thành lập, góp phần tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại địa bàn cơ sở theo đúng tinh thần Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 25/10/2013 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về chiến lược bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới và Chỉ thị số 46-CT/TW ngày 22/6/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự.

Từ khi Chi bộ Công an trực thuộc Đảng ủy xã được thành lập, hiệu quả và chất lượng công tác tham mưu được nâng lên rõ rệt. Lực lượng Công an xã vừa được sự hướng dẫn, chỉ đạo về nghiệp vụ của Công an thành phố, vừa chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy, UBND xã, kịp thời nắm bắt các chủ trương, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội của địa phương để cụ thể hóa thành nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự. Nếu như trước đây, các nghị quyết của Đảng ủy xã bao trùm lên tất cả các lĩnh vực, trong đó nhiệm vụ bảo đảm an ninh, thì nay, căn cứ vào tình hình địa bàn, Chi bộ Công an xã tham mưu, xây dựng nghị quyết chuyên đề để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Công an xã Bảo Ninh tiếp công dân

Bên cạnh đó, các chi bộ Công an xã trên địa bàn thành phố Đồng Hới đã làm tốt các mặt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh, tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đẩy mạnh phong trào “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với công tác kiểm tra, giám sát, ngăn chặn đảng viên vi phạm. Các Chi bộ Công an xã chú trọng nâng cao hiệu quả, chất lượng các buổi sinh hoạt chi bộ định kỳ, thường xuyên đi sâu, đi sát, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đảng viên, kịp thời đôn đốc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ giao.

Nhờ đó, công tác bảo đảm an ninh, trật tự, đấu tranh phòng chống tội phạm tại địa bàn các xã của thành phố Đồng Hới đạt kết quả trên nhiều mặt. Trong dịp tết Nguyên đán Canh Tý 2020, Công an các xã vừa làm tốt công tác phòng ngừa, vận động Nhân dân tự nguyện giao nộp số lượng lớn các loại pháo, vừa thực hiện đấu tranh có hiệu quả, làm giảm trên 90% tình trạng đốt pháo. Tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật, đặc biệt là tội phạm trộm cắp tài sản và sử dụng trái phép chất ma túy được kéo giảm rõ rệt.

Trên lĩnh vực quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, Công an các xã của thành phố đã hoàn thành thu thập thông tin dân cư đối với trên 99% nhân khẩu chỉ trong chưa đầy một năm được bố trí xuống địa bàn, bổ sung hoàn thiện các loại hồ sơ quản lý dân cư, quản lý đối tượng và rà soát để chuẩn bị cấp đồng loạt thẻ căn cước công dân có gắn chip điện tử. Những hiệu quả tích cực đó được Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các địa phương ghi nhận, đánh giá cao.

Trong thời gian sắp tới, Chi bộ Công an các xã trên địa bàn thành phố phấn đấu làm tốt các mặt công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, góp phần thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025 và các nghị quyết của Đại hội Chi bộ Công an xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2020-2022 đã đề ra.

Trương Tâm