Tập huấn công tác tái hòa nhập cộng đồng và thi hành án hình sự tại cộng đồng năm 2023

207
Đánh giá bài viết

Ngày 7/7/2023, Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, Công an tỉnh đã tổ chức lớp tập huấn công tác tái hòa nhập cộng đồng và thi hành án hình sự tại cộng đồng năm 2023. Tham gia lớp tập huấn có 100 đại biểu là cán bộ làm công tác tái hòa nhập cộng đồng và thi hành án hình sự thuộc Cơ quan THAHS Công an huyện Tuyên Hóa; cán bộ, lãnh đạo UBND cấp xã; Công an cấp xã thuộc huyện Tuyên Hóa.

Tập huấn công tác tái hòa nhập cộng đồng và thi hành án hình sự tại cộng đồng năm 2023

Lớp học đã được giới thiệu các văn bản quy định về công tác tái hòa nhập cộng đồng và thi hành án hình sự tại cộng đồng năm 2023; một số vấn đề cơ bản về công tác thi hành án hình sự tại cộng đồng, các văn bản quy phạm pháp luật, hướng dẫn của Bộ Công an có liên quan… Qua đó nhằm thống nhất nhận thức, thực hiện đồng bộ, xác định rõ vai trò, trách nhiệm cụ thể của Chính quyền địa phương, cấp ủy, chỉ huy Công an các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác thi hành án hình sự và tái hòa nhập cộng đồng; giúp đội ngũ cán bộ trực tiếp thực thi nhiệm vụ nắm vững và thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về thi hành án hình sự và tái hòa nhập cộng đồng, góp phần thực hiện hiệu quả công tác thi hành án hình sự, bảo đảm thi hành nghiêm minh bản án, quyết định của Tòa án; là hoạt động có ý nghĩa chính trị, pháp lý, xã hội và mang tính nhân văn sâu sắc, góp phần đấu tranh phòng, chống tội phạm giữ gìn trật tự an toàn xã hội phục vụ phát triển kinh tế – xã hội ở địa phương.

Tập huấn công tác tái hòa nhập cộng đồng và thi hành án hình sự tại cộng đồng năm 2023

Ngô Quang Văn