Tập huấn công tác tổ chức cán bộ, chính sách, BHXH, BHYT trong CAQB năm 2019

302
Đánh giá bài viết

     Ngày 19/12/2019, Công an tỉnh Quảng Bình tổ chức Hội nghị tập huấn công tác tổ chức cán bộ, chính sách, BHXH, BHYT trong CAND năm 2019. Đồng chí Đại tá Trần Hải Quân – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh dự và chỉ đạo Hội nghị.

 Các đại biểu dự hội nghị đã được nghe đánh giá toàn diện việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết 22 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, sắp xếp kiện toàn tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo Đề án 106 của Bộ Công an, Nghị định 01 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Công an và các quyết định quy định về tổ chức bộ máy của Công an tỉnh Quảng Bình và Công an cấp huyện. Đánh giá quá trình thực hiện các văn bản của Bộ Công an quy định về công tác tổ chức cán bộ và công tác chính sách, BHXH CAND, nêu rõ những ưu điểm, hạn chế, bất cập và những nguyên nhân để đề ra biện pháp khắc phục trong thời gian tới. Quán triệt, phổ biến một số quy định mới được ban hành để thống nhất nhận thức nhằm tổ chức thực hiện hiệu quả và đây cũng là dịp để cán bộ làm công tác tổ chức cán bộ, công tác chính sách và bảo hiểm xã hội ở các đơn vị, địa phương thuộc Công an được gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm, biện pháp nâng cao chất lượng tham mưu về công tác tổ chức cán bộ.

Toàn cảnh Hội nghị tập huấn

     Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Đại tá Trần Hải Quân nhấn mạnh: “Năm 2019, công tác tổ chức cán bộ được xác định là một trong những công tác trọng tâm, then chốt, chính vì vậy Ban Thường vụ Đảng ủy, Lãnh đạo Công an tỉnh đã ban hành nhiều văn bản và trực tiếp lãnh đạo thực hiện công tác tổ chức, cán bộ đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần xây dựng Đảng bộ, xây dựng lực lượng Công an tỉnh ngày càng trong sạch, vững mạnh, đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác Công an trước nhiều khó khăn, thách thức. Tuy nhiên bên cạnh đó công tác tổ chức cán bộ, công tác chính sách vẫn còn bộc lộ nhiều khuyết điểm như việc quản lý và sử dụng biên chế hiệu quả chưa cao, công tác nhận xét, đánh giá cán bộ còn hạn chế, công tác luân chuyển, định kỳ chuyển đổi vị trí công tác chưa được thực hiện thường xuyên, công tác quản lý cán bộ ở một số đơn vị, địa phương còn thiếu chặt chẽ, tỷ lệ CBCS vi phạm còn nhiều”.

                                                                                                Lan Phương