Tập huấn triển khai ứng dụng phần mềm ““Hệ thống quản lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh, tố giác tội phạm”

185

Dự hội nghị có đồng chí Thượng tá Nguyễn Tiến Hoàng Anh- Phó giám đốc Công an tỉnh; đại diện chỉ huy Công an các đơn vị địa phương cùng CBCS Công an các đơn vị, địa phương tham gia tập huấn.

 

Hội nghị tập huấn triển khai ứng dụng phần mềm “Hệ thống quản lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh, tố giác tội phạm”.

 

Ở Công an Quảng Bình, những năm qua công tác quản lý, theo dõi đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, tố giác tội phạm của Công an các đơn vị, địa phương đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Tuy vậy, quá trình thực hiện vẫn còn một số tồn tại, thiếu sót nhất định như: Đơn thư chưa tập trung về một đầu mối dẫn đến công tác quản lý còn gặp nhiều khó khăn; dữ liệu lưu trữ đơn thư chưa được thực hiện một cách khoa học, gây khó khăn trong việc tìm kiếm thông tin, trích xuất dữ liệu, thống kê, báo cáo; việc xử lý, theo dõi, đôn đốc quá trình giải quyết đơn thư hiệu quả chưa cao, chưa nắm bắt được kịp thời tình hình đơn thư khiếu nại, tố cáo.

 

 

Cán bộ đang tập trung theo dõi phần giới thiệu phần mềm.

 

Để khắc phục các tồn tại đó và nhằm nâng cao hiệu quả công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh và tố giác tội phạm, trên cơ sở chỉ đạo của Lãnh đạo Công an tỉnh, phòng Thanh tra Công an tỉnh đã phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu, học tập phần mềm “Hệ thống quản lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh, tố giác tội phạm” để ứng dụng trong toàn Công an tỉnh. Việc ứng dụng phần mềm giúp cho quá trình cập nhật cơ sở dữ liệu tại Công an các đơn vị, địa phương được khoa học, phục vụ tốt công tác theo dõi, kiểm tra, báo cáo, giúp Lãnh đạo Công an tỉnh, thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương nắm kịp thời, đầy đủ chính xác tình hình công tác giải quyết đơn thư của đơn vị, địa phương mình. Đồng thời, sau khi hoàn thành, hệ thống phần mềm quản lý khiếu nại, tố cáo sẽ được kết nối từ Công an tỉnh (Thanh tra và cơ quan CSĐT Công an tỉnh) đến Công an cấp huyện sẽ phục vụ tốt công tác theo dõi, quản lý, tổng hợp kết quả giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh và tố giác tội phạm trong Công an Quảng Bình.

N.O