Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

65
Đánh giá bài viết

Công an TX. Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình thông báo việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để tiến hành bán đấu giá tài sản là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu, như sau:

  1. Tên đơn vị có tài sản đấu giá:

Công an TX. Ba Đồn, địa chỉ: TDP Thọ Đơn, phường Quảng Thọ, TX. Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình.

  1. 2. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản:

– Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết đảm bảo cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá.

– Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả

– Năng lực, kinh nghiệm và uy tín tổ chức đấu giá tài sản.

– Thù lao đấu giá, chi phí đấu giá phù hợp.

– Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố.

– Nhóm tiêu chí khác phù hợp với tài sản đấu giá do người có tài sản đấu giá quyết định.

(Có bảng tiêu chí đánh giá, chấm điểm tổ chức đấu giá tài sản kèm theo)

  1. Tên tài sản, số lượng, tình trạng, giá khởi điểm:

 – Tên tài sản, tình trạng: Cát lòng sông, hạt bị nhiễm mặn, dùng để san lấp.

– Số lượng: 622 m3

– Giá khởi điểm: 34.832.000 đồng (Bằng chữ: Ba mươi tư triệu tám trăm ba mươi hai ngàn đồng).

  1. Thời hạn đăng ký:

Thời gian nộp hồ sơ: Từ 10 giờ ngày 29/11/2023 đến 10 giờ ngày 04/12/2023.

Địa điểm nộp hồ sơ: Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và ma túy, Công an TX. Ba Đồn, địa chỉ: TDP Thọ Đơn, phường Quảng Thọ, TX. Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình.

  1. Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ:

Đồng chí Phạm Nhật Minh – Đội Cảnh sát ĐTTP về kinh tế và ma túy, Công an TX. Ba Đồn. Số điện thoại: 0327.962.623.

Công an TX. Ba Đồn thông báo để các tổ chức đấu giá tài sản biết và đăng ký.