Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là tang vật VPHC

101

Phòng Cảnh sát ĐTTP về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (PC03), Công an tỉnh Quảng Bình thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá lô tài sản gồm 27 chiếc xe mô tô 2 bánh nhãn hiệu Yamaha 125 ZR và Suzuki RGV xe nguyên chiếc, đã qua sử dụng là tang vật VPHC bị tịch thu. Kính mời các tổ chức đấu giá đăng ký tham gia với nội dung cụ thể:

  1. Tên, địa chỉ của đơn vị có tài sản đấu giá:

– Tên đơn vị: Phòng Cảnh sát ĐTTP về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Công an tỉnh Quảng Bình.

– Địa chỉ: số 6, đường Nguyễn Văn Linh, phường Nam Lý, TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

– Điện thoại: 0694.100.219.

  1. Tên tài sản, số lượng, tình trạng giá khởi điểm và địa điểm để tài sản đấu giá:

– Tên tài sản: xe mô tô 2 bánh nhãn hiệu Yamaha 125 ZR và Suzuki RGV xe nguyên chiếc, đã qua sử dụng.

– Số lượng: 27 chiếc.

– Giá khởi điểm: 135.000.000 đồng.

– Địa điểm để tài sản đấu giá: Phòng Cảnh sát ĐTTP về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Công an tỉnh Quảng Bình, địa chỉ: số 6, đường Nguyễn Văn Linh, phường Nam Lý, TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

  1. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá:

– Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết đảm bảo cho việc đấu giá với loại tài sản đấu giá;

– Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả;

– Năng lực kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản;

– Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản;

– Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố.

  1. Hồ sơ tham gia tổ chức đấu giá:

– Văn bản đề nghị tham gia tổ chức đấu giá;

– Hồ sơ năng lực (thể hiện đầy đủ 5 nội dung theo mục 3 của Thông báo này).

  1. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian nhận hồ sơ tham gia của các tổ chức đấu giá: Từ 0730’ ngày 04/5/2023 đến trước 17h ngày 08/5/2023 (trong giờ hành chính).

– Mở hồ sơ chào giá: 09h ngày 09/5/2023.

– Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Cảnh sát ĐTTP về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Công an tỉnh Quảng Bình, địa chỉ: 06 Nguyễn Văn Linh, phường Nam Lý, TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

Mọi thông tin chi tiết, liên hệ Thượng úy Nguyễn Trần Nhật Tân – Cán bộ Phòng Cảnh sát ĐTTP về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Công an tỉnh Quảng Bình, điện thoại: 0886.982.886.

Lưu ý:

+ Tổ chức/cá nhân nộp hồ sơ cần xuất trình giấy giới thiệu của nhà thầu tổ chức đấu giá.

+ Không trả lại hồ sơ đối với những hồ sơ không được lựa chọn.