Thông báo Tuyển sinh tuyển mới đào tạo trình độ đại học Công an nhân dân đối với công dân đã có bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên các trường ngoài ngành Công an nhân dân

873
Đánh giá bài viết

Thực hiện Hướng dẫn số 2915/HD-X02-P2 ngày 12/9/2022 và 695/HD-X02-P2 ngày 16/3/2023 của Bộ Công an về  tuyển sinh tuyển mới đào tạo trình độ đại học Công an nhân dân đối với công dân đã có bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên các trường ngoài ngành Công an nhân dân, Công an tỉnh Quảng Bình thông báo các nội dung cụ thể như sau:

  1. Đối tượng là Công dân Việt Nam đảm bảo các điều kiện dự tuyển sau:

– Trình độ đào tạo:

+ Đã tốt nghiệp đại học hình thức chính quy, do cơ sở giáo dục đại học của Việt Nam hoặc nước ngoài cấp bằng, xếp hạng bằng từ loại khá trở lên (không tuyển sinh đối tượng trình độ liên thông lên đại học). Sinh viên năm cuối các trường đại học được đăng ký dự tuyển, đến ngày xét tuyển của các trường CAND phải có bằng tốt nghiệp đại học. Đối với sinh viên chưa được cấp bằng tốt nghiệp đại học, được sử dụng giấy xác nhận tốt nghiệp (hoặc công nhận tốt nghiệp đại học) của trường đại học để thay cho bằng đại học khi nộp hồ sơ dự tuyển.

+ Thí sinh tốt nghiệp khối ngành kỹ thuật, khoa học tự nhiên, khoa học máy tính, công nghệ thông tin: xếp hạng bằng tốt nghiệp từ loại trung bình trở lên, trong đó điểm trung bình các môn thi tốt nghiệp hoặc điểm trung bình các học phần chuyên môn đạt mức khá trở lên hoặc kết quả thực hiện khóa luận tốt nghiệp  (hoặc đồ án tốt nghiệp hoặc báo cáo thực tập) xếp loại đạt trở lên.

+ Chiến sĩ nghĩa vụ Công an tại ngũ có thời gian công tác từ 15 tháng trở lên tính đến tháng thi tuyển, có bằng tốt nghiệp đại học chính quy xếp hạng bằng từ loại trung bình trở lên.

– Về độ tuổi: người dự tuyển có tuổi đời không quá 30 tuổi (được xác định theo giấy khai sinh, tính đến ngày dự thi, kể cả các trường hợp đăng ký xét tuyển thẳng).

– Tiêu chuẩn chính trị, tiêu chuẩn sức khỏe: áp dụng như đối với tuyển sinh (tuyển mới) học sinh phổ thông vào trường CAND năm 2022 theo Hướng dẫn số 07/HD-BCA ngày 04/4/2022 của Bộ Công an hướng dẫn tuyển sinh trong CAND năm 2022. Trong đó, chiều cao đạt từ 1m64 đến 1m95 đối với nam, đạt từ 1m58 đến 1m80 đối với nữ; trường hợp là người dân tộc thiểu số chiều cao đạt từ 1m62 đến 1m95 đối với nam, đạt từ 1m56 đến 1m80 đối với nữ; giảm 02 cm tiêu chuẩn chiều cao đối với thí sinh tốt nghiệp khối ngành kỹ thuật, khoa học tự nhiên, khoa học máy tính, công nghệ thông tin so với thí sinh tốt nghiệp các ngành nhóm khác; chỉ số khối cơ thể (BMI) đạt từ 18,5 đến 30; nếu mắt bị khúc xạ thì không quá 3 đi – ốp, kiểm tra thị lực qua kính mắt đạt 10/10, tổng thị lực 2 mắt đạt 19/20 trở lên. Các thí sinh không đảm bảo tiêu chuẩn thị lực như trên không được cam kết tiêu chuẩn về mắt.

– Lĩnh vực đào tạo: theo quy định tại Phụ lục 1 (cụ thể tại Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Quảng Bình, địa chỉ: https://conganquangbinh.gov.vn).

  1. Phương thức:

– Phương thức 1: Xét tuyển thẳng.

– Phương thức 2: Thi tuyển

Điều kiện đăng ký dự tuyển từng phương thức cụ thể tại Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Quảng Bình (Địa chỉ: https://conganquangbinh.gov.vn).

– Thời gian thi tuyển: Ngày 18/6/2023.

– Thời gian nhận hồ sơ đăng ký sơ tuyển: Từ ngày 23/4/2023 đến ngày 28/4/2023.

  1. Thủ tục hồ sơ gồm:

– Thí sinh đăng ký sơ tuyển tại Công an cấp huyện nơi đăng ký hộ khẩu thường trú; chiến sĩ nghĩa vụ tại ngũ đăng ký sơ tuyển tại đơn vị công tác, hồ sơ bao gồm:

+ Đơn xin dự tuyển (theo mẫu của Bộ Công an);

+ Phiếu đăng ký tuyển sinh trình độ đại học CAND (theo mẫu của Bộ Công an);

+ Bản sao được chứng thực từ bản chính: Chứng minh thư nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân; bằng tốt nghiệp trung học phổ thông; bằng tốt nghiệp đại học cùng bảng điểm; bằng thạc sĩ, bằng tiến sĩ, chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế (nếu có); giấy khai sinh; giấy tờ chứng minh đối tượng ưu tiên theo quy định.

+ Đối với thí sinh dự tuyển là cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại các bộ, ngành ở Trung ương và địa phương, bổ sung các giấy tờ: bản sao các quyết định về xét lương, nâng bậc lương, bản sao sổ bảo hiểm xã hội, xác nhận lý lịch của cơ quan, đơn vị.

Mọi thông tin trao đổi liên hệ Phòng Tổ chức cán bộ – Công an tỉnh Quảng Bình (đồng chí Thượng úy Lê Hoàng Trung, số điện thoại: 0977556858) để được hướng dẫn.

Lĩnh vực đào tạo (phụ lục 1)

phương thức thi tuyển

CAQB