Tìm hiểu nội dung BLHS năm 2015 về “Tội hành nghề mê tín, dị đoan”

958
Đánh giá bài viết

Tội hành nghề mê tín, dị đoan quy định tại Điều 320 BLHS năm 2015 thường là người có độ tuổi theo luật định và có năng lực TNHS, bao gồm các hành vi bói toán, hành vi đồng bóng hoặc hành vi mê tín dị đoan khác.

 

Ảnh minh họa.

 

 

– Hành vi bói toán tức là việc đưa những khẳng định về những điều đã xảy ra trong quá khứ, hiện tại và tương lai của một người hay của những người thân trong gia đình. Hành vi xem bói có thể được thực hiện thông qua nhiều hình thức khác nhau như : xem tay, xem tướng, xem tử vi, xem quẻ…Tuy nhiên các hình thức này không phải là dấu hiệu bắt buộc và do vậy chúng không có ý nghĩa trong việc định tội.

– Hành vi đồng bóng là hành vi cúng lễ để thần thánh nhập vào mình phát ngôn hoặc lên đồng gọi hồn để hồn người đã chết nhập vào người thân còn sống phát ngôn khiến người khác tin theo.

– Hành vi mê tín, dị đoan khác là những hành vi mê tín, dị đoan tương tự có thể là yểm bùa, cúng bắt tà, trừ ma…

– Hành vi trên chỉ cấu thành tội phạm khi chủ thể là người đã bị xử phạt hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này chưa được xóa án tích mà còn vi phạm.

Người phạm tội thực hiện hành vi phạm tội với lỗi cố ý.

Động cơ phạm tội là do vu lợi, mục đích phạm tội của chủ thể thực hiện hành vi dùng bói toán, đồng bóng hoặc các hình thức mê tín, dị đoan khác là để kiếm tiền và coi đó là nghề kiếm sống. Tuy nhiên, động cơ và mục đích phạm tội không phải là dấu hiệu bắt buộc trong cấu thành tội phạm này và do vậy, chúng không ý nghĩa trong việc xác định tội phạm.

Nếu lợi dụng mê tín, dị đoan để lừa dối nhằm chiếm đoạt tài sản của người thì chủ thể có thể bị xử lý về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo Điều 174 BLHS năm 2015.

Điều 320 BLHS năm 2015 quy định 2 khung hình phạt:

– Khung cơ bản: có mức phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

– Khung tăng nặng: có mức phạt tù từ 03 năm đến 10 năm áp dụng chotr]ơngf hợp phạm tội sau:

+ Làm chết người;

+ Thu lợi bất chính 200 triệu đồng trở lên;

+ Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Ngoài hình phạt chính nêu trên người phạm tội còn có thể bị áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 50 triệu đồng.

 

Điều 320. Tội hành nghề mê tín, dị đoan

1. Người nào dùng bói toán, đồng bóng hoặc các hình thức mê tín, dị đoan khác đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 10 năm:

a) Làm chết người;

b) Thu lợi bất chính 200.000.000 đồng trở lên;

c) Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng.

 

Tiêu Dao