Tìm hiểu nội dung Điều 111 BLHS năm 2015 về “Tội xâm phạm an ninh lãnh thổ”

3881
Đánh giá bài viết

Xâm phạm an ninh lãnh thổ là hình thức hoạt động phá hoại, có tính chất khiêu khích, gây tình hình căng thẳng, không ổn định ở khu vực biên giới và cũng có thể là những hành vi chuẩn bị cho việc tiến hành chiến tranh xâm lược. Vì vậy, khách thể của tội phạm này là sự bất khả xâm phạm về lãnh thổ của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Lãnh thổ Việt Nam theo quy định của Điều 1 Hiến pháp năm 2013 bao gồm đất liền, hải đảo, vùng biển và vùng trời. Mọi hoạt động xâm phạm an ninh lãnh thổ, tức là xâm phạm đến chủ quyền quốc gia.

 

Ảnh minh họa.

 

Hành vi thuộc mặt khách quan của tội phạm này là một trong các hành vi sau:

– Xâm nhập lãnh thổ là hành vi vượt qua biên giới Việt Nam, có vũ trang hoặc bán vũ trang, thường là lén lút, nhưng cũng có thể công khai, trắng trợn;

– Làm sai lệch đường biên giới quốc gia là những hành vi xê dịch, phá hoại mốc biên giới; làm sai lệch, chệch hướng đi của đường biên giới quốc gia; làm đổi dòng chảy tự nhiên của sông, suối biên giới; gây hư hại mốc quốc giới giữa Việt Nam và nước khác…;

– Hành động khác nhằm gây phương hại cho an ninh lãnh thổ của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có thể là hành động bắn phá lãnh thổ, vùng biển Việt Nam từ nước ngoài, từ vùng biển quốc tế; phá hoại công trình biên giới; bắn, phóng, thả, đưa qua biên giới quốc gia phương tiện bay, vật thể, các chất gây hại, hoặc có nguy cơ gây hại cho quốc phòng, an ninh, kinh tế, sức khỏe của nhân dân, môi trường, an toàn hàng không và trật tự, an toàn xã hội ở khu vực biên giới; làm cạn kiệt nguồn nước, gây ngập úng, gây ô nhiễm môi trường, xâm phạm tài nguyên thiên nhiên ở khu vực biên giới hoặc những hành động khác cùng tính chất gây phương hại cho an ninh lãnh thổ của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Tội phạm này có cấu thành hình thức. Tội phạm hoàn thành kể từ khi người phạm tội thực hiện một trong các hành vi thuộc mặt khách quan của cấu thành tội phạm. Hậu quả, thời gian, địa điểm thực hiện tội phạm không phải là dấu hiệu bắt buộc của cấu thành tội phạm. Tuy nhiên, về không gian, hành vi phạm tội này thường được thực hiện ở khu vực biên giới giữa Việt Nam với nước khác.

Chủ thể của tội xâm phạm an ninh lãnh thổ có thể là người nước ngoài, người không có quốc tịch hoặc công dân Việt Nam từ đủ 16 tuổi trở lên, có năng lực TNHS và đã thực hiện hành vi phạm tội. tùy theo hành vi xâm phạm an ninh lãnh thổ, mà có chủ thể khác nhau:

– Hành vi phạm tội xâm nhập lãnh thổ: chủ thể đặc biệt, đó chỉ có thể là người nước ngoài hoặc người không có quốc tịch.

– Hành vi phạm tội làm sai lệch đường biên giới quốc gia hoặc hành động khác nhằm gây phương hại cho an ninh lãnh thổ của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam: chủ thể có thể là người nước ngoài người không có quốc tịch hoặc công dân Việt Nam.

Chủ thể là công dân Việt Nam thường thực hiện tội phạm theo sự chỉ đạo của nước ngoài như làm sai lệch đường biên giới quốc gia hoặc giữ vai trò là người giúp sức như tiếp tế, chỉ đượng…và không phải thuộc trường hợp “chỉ điểm, chứa chấp, dẫn đường giúp nước ngoài hoạt động tình báo, phá hoại quy định tại Điều 110 BLHS năm 2015 về tội gián điệp.

Tội phạm này được thực hiện với lỗi cố ý trực tiếp. Mục đích phạm tội là gây phương hại cho an ninh lãnh thổ của Việt Nam, làm cho tình hình an ninh ở biên giới mất ổn định. Đây là dấu hiệu bắt buộc của cấu thành tội phạm này. Do vậy, những hành vi xâm nhập lãnh thổ nhưng không nhằm gây phương hại đến an ninh lãnh thổ của Việt Nam thì không phải là hành vi thuộc mặt khách quan của cấu thành tội phạm này. Động cơ không phải là dấu hiệu bắt buộc của cấu thành tội phạm. Tuy nhiên, thông thường động cơ thúc đẩy người thực hiện tội phạm này là do tư tưởng bành trướng dân tộc, chủ nghĩa dân tộc cực đoan, phản động, cơ hội chính trị.

Điều 111 quy định 3 khung hình phạt chính căn cứ vào vai trò của người phạm tội.

– Khung 1. Quy định hình phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân áp dụng đối với người phạm tội là người tổ chức, người xúi giục, người hoạt động đắc lực hoặc gây hậu quả nghiêm trọng.

– Khung 2. . Quy định hình phạt tù từ 05 năm đến 15 năm áp dụng đối với người phạm tội trong các trường hợp khác.

– Khung 3. . Quy định hình phạt tù từ 01 năm đến 05 năm áp dụng đối với người chuẩn bị phạm tội này.

Hình phạt bổ sung: Ngoài hình phạt chính, người phạm tội còn có thể bị áp dụng một hoặc một số hình phạt bổ sung quy định tại Điều 122 BLHS năm 2015, đó là tước một số quyền công dân từ 01 năm đến 05 năm, phạt quản chế, cấm cư trú từ 01 năm đến 05 năm, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

 

Điều 111. Tội xâm phạm an ninh lãnh thổ

Người nào xâm nhập lãnh thổ, có hành động làm sai lệch đường biên giới quốc gia hoặc có hành động khác nhằm gây phương hại cho an ninh lãnh thổ của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thì bị phạt như sau:

1. Người tổ chức, người hoạt động đắc lực hoặc gây hậu quả nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân;

2. Người đồng phạm khác, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 15 năm;

3. Người chuẩn bị phạm tội này, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.

 

 

Quang Thắng