Tình hình xuất nhập cảnh năm 2023

46
Đánh giá bài viết
Thực hiện Nghị định số 94/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê, Bộ Công an công bố số liệu (sơ bộ) về tình hình xuất nhập cảnh năm 2023 (từ ngày 15/12/2022 đến ngày 14/12/2023) như sau:
Ảnh minh họa.

Toàn quốc có 12.713.647 lượt người nước ngoài đến Việt Nam; 8.943.184 lượt người Việt Nam ra nước ngoài. So với năm 2022, tăng 8.664.805 lượt người nước ngoài đến Việt Nam (+214,01%); tăng 5.176.175 lượt người Việt Nam ra nước ngoài (+137,41%).

(Nguồn: bocongan.gov.vn)