Tình hình tai nạn giao thông, cháy, nổ và xử lý hành chính về trật tự, an toàn giao thông năm 2023

131
Đánh giá bài viết
Thực hiện Nghị định số 94/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê, Bộ Công an công bố số liệu (sơ bộ) về tình hình tai nạn giao thông, cháy, nổ và xử lý hành chính về trật tự an toàn giao thông năm 2023 (từ ngày 15/12/2022 đến ngày 14/12/2023) như sau:
1. Tình hình tai nạn giao thông:
Toàn quốc xảy ra 22.061 vụ, làm chết 11.626 người, bị thương 15.292 người. So với năm 2022, giảm 1.284 vụ (-5,50%); giảm 1.912 người chết (-14,12%); tăng 660 người bị thương (+4,51%).
2. Xử lý hành chính về trật tự, an toàn giao thông:
Biểu đồ số liệu về tình hình tai nạn giao thông năm 2023.
Toàn quốc có 3.403.625 vụ vi phạm trật tự, an toàn giao thông bị xử lý; xử phạt 6.576,17 tỷ đồng; tạm giữ 1.070.534 ô tô, mô tô, xe máy. So với năm 2022, tăng 537.941 vụ (+18,77%), số tiền phạt thu được tăng 2451,51 tỷ đồng (+59,44%), tăng 456.014 số ô tô, mô tô, xe máy bị tạm giữ (+74,21%).
3. Tình hình cháy, nổ:
– Toàn quốc xảy ra 3.440 vụ cháy, làm chết 146 người, 109 người bị thương, tài sản thiệt hại sơ bộ ước tính 370,92 tỷ đồng. So với năm 2022, tăng 206 vụ (+6,37%), tăng 27 người chết (+22,69%), tăng 19 người bị thương (+21,11%), tài sản thiệt hại sơ bộ ước tính giảm 476,78 tỷ đồng (-56,24%).
– Toàn quốc xảy ra 16 vụ nổ, làm chết 11 người, bị thương 27 người. So với năm 2022, giảm 2 vụ (-11,11%), tăng 01 người chết (+10,00%), giảm 02 người bị thương (-6,90%).

(Nguồn: bocongan.gov.vn)