Số liệu về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm năm 2023

54
Đánh giá bài viết
Thực hiện Nghị định số 94/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê, Bộ Công an công bố số liệu (sơ bộ) về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm năm 2023 (từ ngày 15/12/2022 đến ngày 14/12/2023) như sau:
1. Phạm tội về trật tự xã hội:   

Biểu đồ phạm tội về trật tự xã hội năm 2023.
Toàn quốc xảy ra 58.086 vụ; khám phá 44.733 vụ; bắt giữ, xử lý 86.949 đối tượng; tỷ lệ khám phá đạt 77,01%; triệt phá 126 băng, nhóm. So với năm 2022, tăng 42 vụ (+0,07%), tăng 1.969 số vụ khám phá (+4,60%), tăng 2.022 số đối tượng bị bắt giữ, xử lý (+2,38%), giảm 406 số băng, nhóm bị triệt phá (-76,32%).
2. Số vụ phạm tội về trật tự quản lý kinh tế:
Toàn quốc xảy ra 4.452 vụ, so với năm 2022 giảm 1.308 vụ (-22,71%).
3. Số vụ phạm tội về môi trường, an toàn thực phẩm:
Biểu đồ cơ cấu tội phạm về trật tự xã hội năm 2023.
Toàn quốc xảy ra 659 vụ, so với năm 2022 giảm 19 vụ (-2,80%).
4. Số vụ phạm tội về ma túy:
Toàn quốc xảy ra 27.333 vụ, so với năm 2022 tăng 1.496 vụ (+5,79%).
5. Công tác truy nã:
Toàn quốc đã bắt, vận động đầu thú, thanh loại 4.511 đối tượng truy nã, 1.789 đối tượng nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm. So với năm 2022, số đối tượng truy nã đã bắt, vận động đầu thú, thanh loại giảm 851 đối tượng (-15,87%), số đối tượng truy nã nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm bị bắt, vận động đầu thú, thanh loại tăng 64 đối tượng (+3,71%).

(Nguồn: bocongan.gov.vn)