Tình hình xuất nhập cảnh tháng 01/2024

50
Đánh giá bài viết
Thực hiện Nghị định số 94/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê, Bộ Công an công bố số liệu (sơ bộ) về tình hình xuất nhập cảnh tháng 12/2023 (từ ngày 15/12/2023 đến ngày 14/01/2024) như sau:
Ảnh minh họa.

Toàn quốc có 1.550.048 lượt người nước ngoài đến Việt Nam; 851.689 lượt người Việt Nam ra nước ngoài. So với tháng 12/2023, tăng 259.600 lượt người nước ngoài đến Việt Nam (+20,12%); tăng 197.222 lượt người Việt Nam ra nước ngoài (+30,13%).

(Nguồn: bocongan.gov.vn)