Tổng kết công tác xây dựng Đảng, công tác kiểm tra, giám sát năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023

268
Đánh giá bài viết

Vừa qua, Đảng ủy Công an tỉnh Quảng Bình tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng, công tác kiểm tra, giám sát năm 2022, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023. Đại tá Nguyễn Hữu Hợp- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo, Uỷ Ban kiểm tra và Văn phòng Tỉnh ủy. Về phía Công an tỉnh có các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh, cấp ủy, lãnh đạo, các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng ủy Công an tỉnh…

Năm 2022, Đảng ủy Công an tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng Công an hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết, chương trình công tác đã đề ra. An ninh trật tự trên địa bàn tỉnh cơ bản giữ vững ổn định, không để xảy ra đột xuất bất ngờ. Trong năm, lực lượng Công an Quảng Bình đã tham mưu BTV Tỉnh ủy sơ kết, tổng kết nhiều chuyên đề lớn, liên quan đến công tác bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng Công an đảm bảo chất lượng. Việc tham mưu triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án 06 trên địa bàn tỉnh bảo đảm đúng lộ trình, tiến độ đề ra. Thực hiện nghiêm túc, quyết liệt việc tăng cường biên chế, tăng cường lực lượng cho cơ sở, nhất là trong xây dựng Công an xã chính quy, góp phần xây dựng lực lượng Công an xã vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và phục vụ tốt công tác Công an ở cấp cơ sở. Công tác thi đua- khen thưởng đã tạo động lực, khí thế sôi nổi trong toàn lực lượng. Các mặt công tác xây dựng Đảng được chú trọng và tăng cường trên tất cả các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức và kiểm tra, giám sát. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng được nâng lên rõ rệt; đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, lãnh đạo, chỉ huy các cấp. Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường có trọng tâm, trọng điểm. Trong năm 2022, Đảng ủy Công an tỉnh đã quan tâm lãnh đạo thực hiện nghiêm túc, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng trong Công an tỉnh. Kịp thời quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện công tác kiểm tra, giám sát. Lãnh đạo cơ quan giúp việc tham mưu ban hành, thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm, đảm bảo tiến độ, có chất lượng; đôn đốc các tổ chức đảng cơ sở tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát trên cơ sở thực tiễn công tác của từng đơn vị; thường xuyên nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, kết quả rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, kết quả thực hiện công tác chuyên môn của các tổ chức đảng và đảng viên để kịp thời chấn chỉnh, khắc phục.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận làm rõ những nguyên nhân, kết quả đạt được cũng như những tồn tại, hạn chế trong thời gian qua, từ đó rút kinh nghiệm và đề xuất những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để thực hiện tốt nhiệm vụ đặt ra trong năm 2023.

Đồng chí Đại tá Nguyễn Hữu Hợp- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Đồng chí Đại tá Nguyễn Hữu Hợp – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh biểu dương những kết quả, thành tích của Đảng bộ Công an tỉnh đã đạt được trong năm qua; đồng thời nhấn mạnh, năm 2023 các tổ chức cơ sở Đảng tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt hơn nữa công tác giáo dục chính trị tư tưởng, công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng; nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng. Thường xuyên kiểm tra, rà soát khắc phục những sơ hở, thiếu sót trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, làm tốt trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, gương mẫu, chấp hành nghiêm các quy định của địa phương nơi cư trú, góp phần xây dựng Đảng bộ Công an Quảng Bình ngày càng trong sạch, vững mạnh… Đồng thời, tập trung nắm, dự báo chính xác tình hình, đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm, bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của Nhân dân, góp phần quan trọng trong nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh nhà.

Đồng chí Đại tá Nguyễn Hữu Hợp – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh trao giấy khen của BTV Đảng ủy Công an tỉnh cho các tổ chức đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022, đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 05 năm liền (2018-2022).
Đồng chí Đại tá Nguyễn Tiến Hoàng Anh, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm UBKT Đảng uỷ Công an tỉnh trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Kiểm tra của Đảng” cho các cá nhân.
Đồng chí Đại tá Nguyễn Tiến Hoàng Anh, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Công an tỉnh trao thưởng cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác kiểm tra, giám sát năm 2022.

N.O