Triển khai công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2022

461

Chiều 18/01, Ban chỉ đạo 138 tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm 2021 và triển khai Chương trình công tác năm 2022. Đồng chí Hồ An Phong, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ 138 tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị còn có đại diện các sở, ban, ngành, đơn vị và các BCĐ 138 cấp huyện, thị xã, thành phố.

Hội nghị triển khai công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2022.
Đại tá Trần Quang Hiếu – Phó giám đốc Công an tỉnh báo cáo tổng kết công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm 2021

Năm 2021, công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tiếp tục được quan tâm đẩy mạnh, thực hiện có hiệu quả theo chương trình, kế hoạch đề ra, góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh. Nổi bật là việc thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội kết hợp với tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Qua công tác tuyên truyền, vận động, nhân dân đã cung cấp hơn 2.000 nguồn tin giúp lực lượng Công an điều tra, xử lý nhiều vụ việc quan trọng; bắt và vận động 48 đối tượng truy nã; giao nộp hàng trăm thiết bị, vũ khí nguy hiểm như: súng các loại, công cụ hỗ trợ, thuốc nổ, lựu đạn, bom mìn tự chế…và hơn 700kg pháo nổ.

Tại hội nghị đại biểu các địa phương, đơn vị đã tập trung thảo luận những khó khăn, vướng mắc.

Các đơn vị, địa phương cũng đã chủ động đổi mới hình thức, biện pháp tuyên truyền, thành lập các trang nhóm trên mạng xã hội đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ tuyên truyền trong thời điểm tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp. Công tác xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình và thi đua, khen thưởng trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ cũng được triển khai có hiệu quả. Điển hình như các mô hình ” nói không với pháo”, “họ giáo xứ tự quản”, ” tự phòng, tự quản, tự bảo vệ”, “câu lạc bộ Hội cựu chiến binh phòng, chống tội phạm”…

Việc bố trí và thực hiện chế độ, chính sách đối với lực lượng Công an xã bán chuyên trách kết hợp với lực lượng công an xã chính quy góp phần tạo nên lực lượng nòng cốt, bảo vệ tốt ANTT ở cơ sở, được các tầng lớp nhân dân ủng hộ và đánh giá cao. Trong năm, có 1.084/1.142 khu dân cư; 127/151 xã, phường, thị trấn; 288/296 cơ quan, doanh nghiệp; 565/572 trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT”; chuyển hóa 8 địa bàn phức tạp về trật tự, an toàn xã hội.

Tại hội nghị, đại biểu các địa phương, đơn vị đã tập trung thảo luận những khó khăn, vướng mắc và chia sẻ những kinh nghiệm thiết thực để thực hiện hiệu quả Chương trình công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTT năm 2022.

Đồng chí Hồ An Phong, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh hát biểu kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Hồ An Phong, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ 138 tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của các ngành, đơn vị, địa phương trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2021, đặc biệt là các lực lượng đóng vai trò nòng cốt tại cơ sở, nhất là trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 thời gian vừa qua. Đồng chí nhấn mạnh một số nội dung trọng tâm cần thực hiện trong năm 2022 như: Chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai thực hiện nghiêm, cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an về phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; nâng cao hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, nhất là tại các địa bàn chiến lược, tuyến biên giới, ven biển, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; củng cố hoạt động, phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng công an xã chính quy, bán chuyên trách; tăng cường công tác phối hợp giữa các lực lượng vũ trang, mặt trận, đoàn thể, củng cố mối quan hệ mật thiết với nhân dân ở địa bàn cơ sở. Đồng chí cũng lưu ý tầm quan trọng của việc đổi mới công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ gắn với phòng, chống dịch bệnh Covid-19, khôi phục và phát triển kinh tế tại địa phương; nâng cao ý thức cảnh giác về âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch cũng như các loại tội phạm, đặc biệt là trên không gian mạng.

Đồng chí Hồ An Phong, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Cờ thi đua cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2021.
Đồng chí Hồ An Phong, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2021.
Đại tá Trần Quang Hiếu – Phó giám đốc Công an tỉnh trao thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2021.
Đại tá Trần Quang Hiếu – Phó giám đốc Công an tỉnh trao thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2021.

Nhân dịp này, nhiều cá nhân, tập thể đã được Bộ Công an, UBND tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh tặng Bằng khen, Giấy khen, Cờ thi đua vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2021.

Việt Hùng