Triển khai nhiệm vụ công tác cải cách hành chính năm 2023

332
Đánh giá bài viết

Ngày 01/3/2023, Công an tỉnh đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Đại tá Nguyễn Tiến Hoàng Anh, Phó Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị.

Đại tá Nguyễn Tiến Hoàng Anh, Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2023

Năm 2022, Công an tỉnh Quảng Bình đã thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính trên các lĩnh vực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương ban hành các loại văn bản để chỉ đạo giải quyết tình hình liên quan đến ANTT trên địa bàn; thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; tổ chức triển khai thực hiện sắp xếp kiện toàn tổ chức bộ máy hoạt động hiệu lực, hiệu quả; siết chặt kỷ luật, kỷ cương; chấn chỉnh lễ tiết tác phong của cán bộ, chiến sỹ trong thi hành công vụ, đảm bảo theo hướng chuyên nghiệp, công khai, minh bạch… Chỉ số cải cách hành chính của Công an tỉnh Quảng Bình trong năm 2022 được Bộ Công an đánh giá xếp loại Tốt và đứng thứ 25/63 Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, tăng 01 bậc so với năm 2021. Là một trong những tỉnh thuộc tốp đầu toàn quốc về sự hài lòng của người dân.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng thảo luận, chỉ ra những tồn tại, hạn chế như vẫn còn tình trạng thủ trưởng một số đơn vị nhận thức chưa đúng, chưa đầy đủ về ý nghĩa, tầm quan trọng, chưa thật sự sâu sát, quan tâm đến của công tác cải cách hành chính. Thực trạng việc triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính ở một số đơn vị còn mang tính hình thức…

Năm 2023, với phương châm“Trên làm gương mẫu mực, dưới tích cực làm theo”, Đại tá Nguyễn Tiến Hoàng Anh, Phó Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu công tác cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên trong công tác Công an năm 2023. Chính vì thế, Công an các đơn vị, địa phương phải thực hiện có hiệu quả, đúng tiến độ các nội dung công việc đã xác định; từng bước đổi mới trong thực hiện cải cách hành chính với phương châm “lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm, là chủ thể và là mục tiêu, động lực; lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp là thước đo đánh giá chất lượng phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước các cấp”; xem đây là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, bình xét thi đua, khen thưởng hàng năm đối với tập thể và cán bộ, chiến sỹ các đơn vị, địa phương…

Ngô Quang Văn