Truyền tải điện Quảng Bình chủ động phối hợp PC66-CAQB huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ PCCC&CNCH năm 2017

136
Đánh giá bài viết

Để đảm bảo an toàn tuyệt đối trong công tác vận hành lưới điện, truyền tải điện và phòng ngừa các sự cố tại các trạm biến áp, Truyền tải điện Quảng Bình đã chủ động phối hợp với Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ trong công tác PCCC và CNCH năm 2017 cho cán bộ công nhân viên (CBCNV) trong thời gian 02 ngày từ ngày 14 đến ngày 15-3.

 

Hình buổi lễ khai mạc lớp huấn luyện PCCC

Tại buổi tập huấn, CBCNV Truyền tải điện Quảng Bình đã được phổ biến các văn bản về Luật PCCC, Luật PCCC sửa đổi và bổ sung; các Nghị định, Thông tư và văn bản qui phạm pháp luật khác của nhà nước có liên quan đến công tác PCCC&CNCH; các kiến thức cơ bản về công tác PCCC&CNCH; hướng dẫn sử dụng một số phương tiện PCCC tại chổ, các kinh nghiệm trong PCCC của lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp, chữa cháy tại chỗ và được xem clip các vụ chữa cháy trong thực tế… từ đó giúp CBCNV nâng cao nhận thức, trách nhiệm của bản thân trong PCCC. Sau phần lý thuyết, các học viên được các cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH hướng dẫn các thao tác sử dụng các bình chữa cháy, các dụng cụ chữa cháy tại chổ, cách xử lý các tình huống cứu nạn cứu hộ ban đầu, các biện pháp sơ cấp cứu và từng CBCNV đã trực tiếp thực hành thực tế.

 

 

 

 

Một số hình ảnh về lớp huấn luyện PCCC&CNCH

Với việc chủ động trong công tác huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ PCCC&CNCH đồng thời thực hiện tốt công tác PCCC&CNCH trong những năm qua đã giúp cho Truyền tải điện Quảng Bình luôn hoàn thành các chỉ tiêu đảm bảo an toàn vận hành lưới điện, sản lượng điện, không để xảy ra cháy nổ góp phần bảo đảm an ninh trật tự  giúp cho đơn vị hoàn thành tốt các chỉ tiêu do Công ty Truyền tải điện 2 giao.

 

                                                                                             Trần Tuấn – Xuân Khánh