Một số vấn đề rút ra qua tổ chức thực hiện Công tác Dân vận ở địa bàn huyện Tuyên Hóa.

102
Đánh giá bài viết

 

Những năm gần đây, công tác dân vận trên địa bàn huyện Tuyên Hóa đã đạt được nhiều kết quả rất tích cực. Các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể và đội ngũ cán bộ, đảng viên luôn nâng cao nhận thức về công tác dân vận.

 

Trong năm 2016, cấp ủy đảng, chính quyền huyện Tuyên Hóa đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả công tác dân vận trên địa bàn, nhất là lãnh đạo, tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021; lãnh đạo giải quyết kịp thời, có hiệu quả các vấn đề nổi lên ở địa phương, bảo đảm ổn định tình hình ngay từ cơ sở, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân…

 

Cụ thể, Ban Thường vụ Huyện uỷ và cấp uỷ cơ sở ở Tuyên Hoá đã ban hành chủ trương, định hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận, gồm: Chỉ thị số 02-CT/HU ngày 9-3-2016 về đẩy mạnh thực hiện Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị huyện; Quyết định số 565-QĐ/HU, ngày 21-6-2016 ban hành Đề án “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trên địa bàn huyện giai đoạn 2016 – 2020”; Kế hoạch số 07-KH/HU, ngày 12-4-2016 thực hiện Chỉ thị số 02-CT/TU ngày 22-3-2016 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tăng cường và đổi mới công tác dân vận ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số; Kế hoạch số 12-KH/HU, ngày 29-6-2016 thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TU ngày 13-5-2016 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp…

 

Trong năm 2016, Ban Thường vụ Huyện uỷ Tuyên Hoá đã thành lập Ban chỉ đạo thực hiện đề án “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trên địa bàn huyện giai đoạn 2016 – 2020”, thành lập Ban chỉ đạo công tác dân tộc thiểu số huyện…

 

Lực lượng quân sự và công an huyện Tuyên Hoá đang nỗ lực giúp nhân dân ứng phó với các đợt lũ 2016.

 

Đồng chí Bùi Thanh Chuyên, Trưởng ban Dân vận Huyện uỷ Tuyên Hoá cho biết: Năm 2016, công tác dân vận ở Tuyên Hoá đã thực sự hướng mạnh về cơ sở. Thường trực Huyện ủy, Ban Dân vận Huyện ủy thường xuyên tổ chức các buổi làm việc với cơ sở để kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ, giúp cơ sở tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; tăng cường gặp gỡ, tiếp xúc đối thoại với nhân dân, giải quyết các vấn đề nổi lên, như: vấn đề sạt lở đất và tình hình sau lũ tại thủy điện Hố Hô; thực hiện công tác quản lý đất đai tại Phong Hóa; giải quyết vấn đề quản lý bảo vệ rừng tại Thanh Thạch…

 

Thời gian qua, Ban Dân vận Huyện uỷ Tuyên Hóa luôn chú trọng đổi mới, tích cực và chủ động trong công tác tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện uỷ lãnh đạo, chỉ đạo tốt công tác dân vận trên địa bàn. Khối dân vận ở cơ sở cũng thường xuyên tham mưu cho cấp uỷ đẩy mạnh công tác dân vận tại địa bàn.

 

Đặc biệt, khối dân vận ở cơ sở luôn chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu giải quyết dứt điểm, kịp thời các vấn đề ở cơ sở; tích cực phối hợp, tham mưu để tổ chức các buổi hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và các nghị quyết, chỉ thị của Đảng; phối hợp tổ chức cấp phát các nguồn tiền, quà, gạo của Chính phủ, các tổ chức, nhà hảo tâm… cho đối tượng chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, đối tượng bảo trợ xã hội bảo đảm công khai, dân chủ, minh bạch, tạo sự đồng thuận cao; không có đơn thư khiếu nại, tố cáo…

 

Bám sát tình hình thực tế ở địa phương, năm 2016, Ban chỉ huy Quân sự và Công an huyện Tuyên Hoá chú trọng thực hiện tốt công tác dân vận; phối hợp chặt chẽ với Ban Dân vận Huyện ủy và khối Mặt trận, đoàn thể làm tốt công tác dân vận ở địa bàn; tham mưu đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” gắn với xây dựng các mô hình, điển hình “Dân vận khéo” trên lĩnh vực quốc phòng, an ninh; tổ chức thành công cuộc diễn tập làng xã chiến đấu năm 2016… Mặt trận, đoàn thể các cấp ở huyện đã đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước chào mừng thành công Đại hội Đảng lần thứ XII, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021, các ngày lễ lớn của dân tộc.

 

UBMTTQVN huyện Tuyên Hoá tổ chức ký kết quy chế phối hợp giữa đơn vị với HĐND, UBND huyện cùng các phòng, ban, cơ quan, đoàn thể, tổ chức thành viên; ký kết giao ước thi đua giữa các xã, thị trấn; tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức lễ phát động cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; tổ chức giám sát việc tiếp nhận, phân bổ các nguồn tiền, quà hỗ trợ trong dịp Tết Nguyên đán và các đợt lũ lụt vừa qua…

 

Năm 2016, Khối dân vận Đảng uỷ các xã Châu Hoá, Mai Hoá, Tiến Hóa, Hương Hóa, Sơn Hóa, Kim Hóa, Đồng Hóa, thị trấn Đồng Lê đã tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền thực hiện nghị quyết 25-NQ/TW, ngày 3-6-2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; Quyết định 290- QĐ/TW, ngày 25-2-2010 của Bộ Chính trị về việc ban hành quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị… Khối dân vận Đảng uỷ các xã Châu Hoá, Văn Hoá tham mưu xử lý, tháo dỡ việc dựng tượng Đức mẹ trái phép trên địa bàn.

 

Khối dân vận Đảng uỷ các xã Tiến Hoá, Kim Hoá tham mưu phối hợp tổ chức giao hữu bóng chuyền giữa cơ quan xã với các giáo xứ, giáo họ. Khối dân vận Đảng uỷ xã Hương Hoá phối hợp với Công ty cổ phần phát triển điện miền Bắc I tổ chức chi trả tiền hỗ trợ thiệt hại cho các hộ dân ở xã Hương Hóa có đất bị xói lở, vùi lấp phía hạ lưu Nhà máy thủy điện Hố Hô (với tổng số tiền hỗ trợ gần 4 tỷ đồng).

 

Khối dân vận xã Thanh Hóa tham mưu phối hợp, vận động giải quyết việc lấn chiếm đập Khe Nung và vấn đề lấn chiếm đất rừng, phát rừng, trồng rừng trái phép… Nhìn chung, công tác dân vận ở Tuyên Hoá thời gian gần đây đã có nhiều đổi mới cơ bản, toàn diện cả về nhận thức, nội dung, phương thức tiến hành và đạt được những kết quả quan trọng, góp phần vào công tác xây dựng tổ chức đảng và chính quyền vững mạnh; phát huy quyền làm chủ của nhân dân, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực phát triển kinh tế xã hội, xóa đói, giảm nghèo, tăng cường quốc phòng – an ninh…

 

Văn Minh (Báo Quảng Bình).