Đánh giá việc đo lường, xác định Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước

72
Đánh giá bài viết

Sáng ngày 14/3/2017, Bộ Nội vụ phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận TQVN và Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá việc đo lường, xác định Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước (SIPAS) thời gian qua. Đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban Chỉ đạo cải cách hành chính (CCHC) của Chính phủ chủ trì hội nghị. Tham dự có đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận TQVN; đồng chí Lê Vĩnh Tân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ; Thượng tướng Trương Quang Được, Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh Việt Nam…

Tại điểm cầu Quảng Bình, tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Xuân Quang, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.

 

 

Việc đánh giá, đo lường, xác định Chỉ số SIPAS do Bộ Nội vụ, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam triển khai từ năm 2015. Thông tin phục vụ việc đánh giá của Chỉ số SIPAS 2015 được thu thập thông qua điều tra xã hội học theo hình thức phát phiếu khảo sát đến 15.120 người dân, tổ chức từ 108 xã của 03 thành phố trực thuộc Trung ương và 07 tỉnh đại diện cho 07 vùng được chọn mẫu cho cả nước (Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Quảng Ninh, Lai Châu, Hưng Yên, Hà Tĩnh, Đà Nẵng, Đắk Lắk, Tây Ninh và Cà Mau). 06 thủ tục hành chính được chọn để triển khai SIPAS 2015, gồm: Cấp Giấy chứng minh Nhân dân, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy phép xây dựng nhà ở, Giấy đăng ký kết hôn, Giấy khai sinh và Chứng thực. Kết quả cho thấy 06 thủ tục triển khai SIPAS 2015 nhận được từ 55,5 – 71,7% số người được hỏi cho rằng các quy định về thủ tục giải quyết công việc đã được công khai đầy đủ; 56,1 – 71,3% hồ sơ đơn giản, dễ kê khai; 49,4 – 70,6% đánh giá quy trình giải quyết công việc dễ dàng, thuận tiện. Về kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC), người dân đánh giá khá cao sự đúng hẹn của cơ quan hành chính Nhà nước trong việc trả kết quả giải quyết TTHC; 06 thủ tục nhận được từ 60,2% – 77,2% số người được hỏi cho rằng thông tin đầy đủ, chính xác; từ 81 – 89% đánh giá kết quả được trả đúng hẹn. Ngoài ra, toàn bộ 06 lĩnh vực đều có tình trạng người dân phải trả thêm tiền ngoài phí, lệ phí phải nộp theo quy định của Chính phủ chiếm từ 4,9 – 28,4% số người được hỏi. Số người phản ánh, kiến nghĩ về việc giải quyết thủ TTHC của các cơ quan Nhà nước không nhiều, chiếm từ 4,6 – 11,4%. Các chỉ số phản ánh cảm nhận của người dân, tổ chức về chất lượng giải quyết TTHC thấp hơn chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức. Số người cảm thấy hài lòng về kết quả giải quyết TTHC ở 06 lĩnh vực nằm trong khoảng 73,7 – 89,8% số người được hỏi. Đặc biệt, thủ tục cấp Giấy đăng ký kết hôn đạt tỷ lệ hài lòng cao nhất và thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đạt tỷ lệ thấp nhất trong 06 thủ tục…

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo các ngành, địa phương đã trao đổi kinh nghiệm và tập trung thảo luận giải pháp để nâng cao hiệu lực, hiệu quả đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức cũng như trách nhiệm người đứng đầu cơ quan hành chính các cấp trong triển khai thực hiện.

Phát biểu tại hội nghị, Trưởng ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ yêu cầu trong thời gian tới Bộ Nội vụ phối hợp Văn phòng Chính phủ nghiên cứu, xây dựng phê duyệt Đề án sự đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức giai đoạn 2016 – 2020; các Bộ, ngành, địa phương định kỳ hàng năm triển khai đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức, qua đó phát hiện những tồn tại, vướng mắc, kịp thời khắc phục, đáp ứng sự mong đợi của người dân, đồng thời sử dụng kết quả làm tiêu chí đánh giá tác động trong Chỉ số CCHC; làm tốt công tác tuyên truyền để người dân thấy được tầm quan trọng, cần thiết của việc đo lường xác định Chỉ số SIPAS, từ đó cùng tham gia góp ý, giám sát, góp phần xây dựng nền hành chính phục vụ Nhân dân…

(Quang Binh Portal)