Tuổi trẻ Công an huyện Tuyên Hóa xung kích trong việc thực hiện Đề án 06

248
Đánh giá bài viết

Xác định chuyển đổi số quốc gia là nhiệm vụ trọng tâm, lâu dài để tạo đà phát triển xã hội số. Phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ, thời gian qua, Đoàn Thanh niên Công an huyện Tuyên Hóa đã và đang tích cực ra quân, phối hợp với công an các xã, thị trấn, các ban, ngành, đoàn thể chính trị xã hội địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai nhiều hoạt động sáng tạo trong việc cấp căn cước công dân gắn chíp điện tử, cấp tài khoản định danh điện tử và kích hoạt tài khoản định danh điện tử cho người dân, nhằm thực hiện có hiệu quả Đề án 06 của Chính phủ.

Trong những ngày cuối tuần từ ngày 01/4 – 02/4, lực lượng đoàn viên Công an huyện Tuyên Hóa đã triển khai lực lượng tích cực phối hợp với công an các xã, thị trấn, các ban, ngành đoàn thể cấp xã trực tiếp về tại các thôn, bản để tuyên truyền, hướng dẫn, kích hoạt  cho hơn 4.000 tài khoản định danh điện tử trên phần mềm VneID.

Việc kích hoạt mã định danh điện tử, cài đặt, sử dụng ứng dụng VneID có ý nghĩa rất quan trọng, tạo điều kiện thuận lợi cho Nhân dân trong việc kiểm soát các loại giấy tờ cá nhân đã được tích hợp, giảm tối đa các giấy tờ người dân phải mang theo để thực hiện các thủ tục hành chính và các giao dịch khác.

Thời gian tới, Đoàn thanh niên Công an huyện sẽ tiếp tục tổ chức các hoạt động nhằm hướng dẫn kích hoạt tài khoản định danh điện tử cho nhân dân để Đề án 06 được cụ thể hóa tốt nhất trong việc xác thực, kết nối các dữ liệu, khai thác phục vụ có hiệu quả các nhiệm vụ kinh tế – xã hội, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.

MT