Tuổi trẻ Công an tỉnh Quảng Bình phát huy vai trò xung kích trên lĩnh vực đảm bảo an ninh trật tự

321
Đánh giá bài viết

Thời gian qua, dưới sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh và cấp ủy, chỉ huy Công an các đơn vị, địa phương, cán bộ, đoàn viên Công an tỉnh đã chủ động, sáng tạo, phát huy vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ, dũng cảm, mưu trí trong đấu tranh với các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật, góp phần cùng toàn lực lượng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ  đảm bảo ANTT trên địa bàn. Các cấp bộ Đoàn và cán bộ, đoàn viên đã quán triệt và đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” và “Thanh niên CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”; cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” cùng các diễn đàn, hoạt động trong thanh niên Công an được tổ chức thường xuyên đã thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên thanh niên tham gia, góp phần củng cố thêm niềm tin, ý chí rèn luyện, cống hiến vì bình yên cuộc sống, vì hạnh phúc của nhân dân.

Trong đó, Đoàn viên thanh niên lực lượng An ninh nhân dân tích cực, chủ động nắm tình hình, kịp thời tham mưu triển khai các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động của các đối tượng thù địch; tham mưu giải quyết những vấn đề liên quan đến an ninh tôn giáo, an ninh xã hội, an ninh kinh tế, khiếu kiện trong quần chúng nhân dân liên quan đền bù giải phóng mặt bằng, việc đền bù sự cố ô nhiễm môi trường biển miền Trung hay việc triển khai các dự án kinh tế trọng điểm của tỉnh. Một số công trình, phần việc thanh niên đã được triển khai thực hiện có hiệu quả như “Đoàn viên với công tác đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” của Chi đoàn PA03;  “Phòng máy thanh niên” của Chi đoàn PA07; “Bảng công khai thủ tục hành chính trên lĩnh vực xuất nhập cảnh” của chi đoàn PA08; “Đoàn viên thanh niên với công tác chống trốn” của Chi đoàn PA09…

Đoàn viên thanh niên tuyên truyền pháp luật về ma túy

Trên lĩnh vực đảm bảo trật tự an toàn xã hội, đoàn viên lực lượng Cảnh sát nhân dân đã phát huy tính chủ động, thể hiện là lực lượng nòng cốt, xung kích trong tấn công, trấn áp các loại tội phạm về hình sự, kinh tế, ma túy, môi trường, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, đổi mới tác phong, lề lối làm việc, nêu cao tinh thần thái độ phục vụ nhân dân; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội; trực tiếp tham gia quản lý, giáo dục cải tạo phạm nhân; bảo vệ an toàn tuyệt đối các mục tiêu trọng điểm, các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội diễn ra trên địa bàn… Một số công trình, phần việc nổi bật như “Vụ án do thanh niên đảm nhận” của Chi đoàn PC02, Chi đoàn Cảnh sát nhân dân; “Ngày thứ bảy tình nguyện giải quyết thủ tục hành chính” của Chi đoàn PC06; “Tuyên truyền viên thanh niên” của chi đoàn Cảnh sát nhân dân, PC08; “Ca tuần tra thanh niên” của Chi đoàn PC08; “Vọng gác thanh niên” của các cơ sở Đoàn PK02, PC07, PC11 được duy trì thường xuyên, phát huy hiệu quả vai trò của cán bộ, đoàn viên trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn tại các đơn vị.

“Ngày thứ Bảy tình nguyện giải quyết thủ tục hành chính của Chi đoàn PC06”

Đoàn viên thanh niên khối Tham mưu – Xây dựng lực lượng – Hậu cần đã phát huy tinh thần trách nhiệm, tận tụy trong công tác, nâng cao vai trò tham mưu, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ phục vụ các yêu cầu công tác, chiến đấu thường xuyên, đột xuất của toàn lực lượng. Tham mưu làm tốt công tác tổ chức cán bộ, chính trị, hậu cần, công tác Đảng, công tác chính trị và phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; tích cực nghiên cứu, sáng tạo, ứng dụng hiệu quả thành tựu khoa học kỹ thuật phục vụ công tác Công an.

Những nỗ lực, cố gắng của mỗi một cán bộ, đoàn viên thanh niên Công an tỉnh đã góp phần đáng kể vào kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của lực lượng Công an tỉnh Quảng Bình, được các cấp, các ngành biểu dương, khen ngợi. Trong năm 2018, đã có 10 đồng chí được Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình, các Tổng cục tặng Bằng khen; 20 đ/c được ghi “Sổ vàng lập công mỗi ngày làm một việc tốt, vì nước vì dân”; 149 đồng chí được Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm, đảm bảo An ninh trật tự trên địa bàn.

Trong thời gian tới, cùng với sự phát triển kinh tế xã hội, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, khó lường; thách thức đặt ra đối với lực lượng Công an tỉnh nói chung và cán bộ, đoàn viên thanh niên nói riêng trong thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân là hết sức nặng nề, đòi hỏi mỗi một cán bộ, chiến sỹ, đoàn viên thanh niên Công an tỉnh Quảng Bình phải không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, luôn nỗ lực, phấn đấu để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Để phát huy hiệu quả hơn nữa vai trò của tổ chức Đoàn và cán bộ, đoàn viên Công an tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn, cần thực hiện tốt một số nội dung sau đây:

Một là: Tiếp tục tổ chức hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”, phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”, chủ động nhận diện và đấu tranh phòng, chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong thanh niên theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) để xây dựng lực lượng thanh niên Công an tỉnh có bản lĩnh chính trị, lòng trung thành tuyệt đối với Đảng; có đạo đức cách mạng, lối sống văn hóa, ý thức tổ chức kỷ luật và tinh thần tận tụy phục vụ nhân dân.

Hai là: Cấp ủy, chỉ huy Công an các đơn vị, địa phương cần tiếp tục nhận thức đúng về vị trí, vai trò của thanh niên Công an tỉnh trong sự nghiệp bảo vệ ANQG, giữ gìn TTATXH; thường xuyên coi trọng công tác bồi dưỡng nâng cao bản lĩnh chính trị, pháp luật, nghiệp vụ cho cán bộ, đoàn viên; làm tốt vai trò nêu gương cho cán bộ, đoàn viên học tập, noi theo; có chính sách sử dụng, khai thác hiệu quả tư duy năng động sáng tạo, tinh thần xung kích, tình nguyện của thanh niên; chủ động lựa chọn, bồi dưỡng, bổ sung đội ngũ đảng viên trẻ, đội ngũ chỉ huy trẻ tại Công an các đơn vị, địa phương.

Ba là: Các cấp bộ Đoàn cần làm tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy, chỉ huy về công tác thanh niên trong Công an nhân dân nhằm phát huy vai trò của thanh niên trong thực hiện nhiệm vụ công tác Công an; xây dựng triển khai thực hiện nhiều mô hình, phần việc thanh niên phục vụ nhiệm vụ chính trị tại Công an các đơn vị, địa phương, tạo môi trường thuận lợi cho cán bộ, đoàn viên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành; thường xuyên nghiên cứu, đổi mới cách thức tổ chức các hoạt động, phong trào của Đoàn, tạo sức lan tỏa, hấp dẫn, thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên hưởng ứng tham gia. Làm tốt công tác xây dựng Đoàn vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức cơ sở Đoàn và chất lượng đoàn viên.

Bốn là: Mỗi một đoàn viên thanh niên Công an tỉnh cần nêu cao ý thức tự học tập, tự rèn luyện theo Sáu điều Bác hồ dạy; tích cực nghiên cứu, ứng dụng khoa học kỹ thuật phục vụ công tác; tự giác trau dồi, nâng cao bản lĩnh nghề nghiệp; đi đầu trong xây dựng nếp sống văn hóa, thực hiện nghiêm Điều lệnh Công an nhân dân; nêu cao ý thức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, tinh thần tận tụy với công việc và kiên quyết tấn công tội phạm; đấu tranh chống mọi biểu hiện tiêu cực, gây phiền hà cho nhân dân; xứng đáng là lực lượng xung kích, sáng tạo, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Với những thành tích nổi bật đã đạt được, tuổi trẻ Công an tỉnh Quảng Bình quyết tâm rèn luyện, phấn đấu, phát huy hiệu quả vai trò xung kích, đi đầu trong thực hiện các mặt công tác, chiến đấu, đẩy mạnh phong trào thi đua “Thanh niên CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy” và cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”, góp phần xây dựng lực lượng Công an Quảng Bình trong sạch, vững mạnh đáp ứng yêu cầu bảo vệ ANQG, bảo đảm TTATXH trên địa bàn, phục vụ sự nghiệp pháp triển kinh tế xã hội của địa phương.

Thượng úy Nguyễn Thế Anh –  Bí thư Đoàn Công an tỉnh