UBND tỉnh Phê duyệt 10 quy trình nội bộ liên thông giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực văn hóa và Công bố kết quả thực hiện Dự án Dân chấm điểm M-Score năm 2018

82
Đánh giá bài viết
Ngày 04/4/2019, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1208/QĐ-UBND phê duyệt quy trình nội bộ liên thông giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) trong lĩnh vực văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của UBND tỉnh. Và sáng ngày 25/4/2019, Thường trực HĐND tỉnh phối hợp với Văn phòng Oxfam tại Việt Nam tổ chức hội nghị công bố kết quả thực hiện Dự án Dân chấm điểm M-Score năm 2018.
 
 
Ảnh minh họa.
 
 
– Theo đó, có 10 quy trình nội bộ liên thông giải quyết TTHC trong lĩnh vực văn hóa được phê duyệt, đó là: Cấp phép tổ chức lễ hội (thời gian giải quyết TTHC 20 ngày); cấp Giấy chứng nhận phổ biến phim (11 ngày); cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (30 ngày); đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (20 ngày); cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (30 ngày); đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (20 ngày); công nhận bảo vật Quốc gia đối với bảo tàng cấp tỉnh, ban hoặc trung tâm quản lý di tích (36 ngày); công nhận bảo vật Quốc gia đối với bảo tàng ngoài công lập, tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu hoặc đang quản lý hợp pháp hiện vật (36 ngày); cấp Giấy phép tổ chức thi người đẹp, người mẫu trong phạm vi địa phương (15 ngày), chấp thuận địa điểm đăng cai vòng chung kết cuộc thi người đẹp, người mẫu (07 ngày). UBND tỉnh yêu cầu Sở Văn hóa và Thể thao, Văn phòng UBND tỉnh lập danh sách đăng ký tài khoản cho cán bộ, công chức, viên chức được phân công thực hiện các bước xử lý công việc quy định tại quy trình nội bộ ban hành kèm theo Quyết định này, gửi Sở Thông tin và Truyền thông để thiết lập cấu hình điện tử; đồng thời tổ chức thực hiện việc cập nhật thông tin, dữ liệu về tình hình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ, trả kết quả thủ tục hành chính lên Hệ thống Thông tin một cửa điện tử của tỉnh theo quy định. 
– Năm 2016, với sự hỗ trợ của Tổ chức Oxfam tại Việt Nam, Thường trực HĐND tỉnh đã triển khai thực hiện Dự án Dân chấm điểm M-Score để đánh giá chất lượng dịch vụ hành chính công tại 07 UBND huyện, thị xã, thành phố. Đến nay, Dự án đã triển khai mở rộng sang đánh giá chất lượng dịch vụ công tại Trung tâm Hành chính công tỉnh, chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Quảng Bình, Bệnh viện Đa khoa huyện Lệ Thủy và Bệnh viện Đa khoa thành phố Đồng Hới. Năm 2018, Công ty Phân tích thời gian thực (RTA) đã thực hiện 12 vòng khảo sát, tiếp cận gần 6.000 người dân. Điểm số trung bình chung về mức độ hài lòng mà người dân đánh giá là 8,78/10. Cũng qua khảo sát của RTA, tỷ lệ người dân bị hẹn lại khi làm thủ tục hành chính qua hệ thống một cửa tại tỉnh Quảng Bình ở mức 14,3%. Đối với lĩnh vực y tế, tính từ tháng 9/2018 đến hết tháng 3/2019, RTA đã thực hiện được 05 vòng phỏng vấn, tiếp cận trên 3.700 lượt người dân đến khám, chữa bệnh tại 03 bệnh viện. Kết quả, có 75 – 80% người dân hài lòng với chất lượng dịch vụ họ nhận được. Nhìn chung, Dự án Dân chấm điểm M-Score đã góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính công. Tuy nhiên, nhiều địa phương vẫn chưa hoàn thành tốt, quá trình giải quyết thủ tục hồ sơ còn chậm dẫn đến một số người dân, doanh nghiệp chưa hài lòng khi đến giao dịch; lượng hồ sơ ở các địa phương như thành phố Đồng Hới, huyện Bố Trạch lớn trong khi số lượng cán bộ còn thiếu; cơ sở vật chất hạn chế; nhiều người dân và doanh nghiệp chưa biết nhiều về Dự án Dân chấm điểm M-Score…
 
Thanh Đạt