Xây dựng mô hình “Chung tay phòng ngừa, trợ giúp người chưa thành niên vi phạm pháp luật dựa vào cộng đồng”  

564
Đánh giá bài viết

Ngày 25-1, UBND xã An Thủy, huyện Lệ Thủy đã tổ chức triển khai xây dựng mô hình “Chung tay phòng ngừa, trợ giúp người chưa thành niên vi phạm pháp luật dựa vào cộng đồng”. Tham dự có đại diện chỉ huy Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh; chỉ huy Công an huyện Lệ Thủy; lãnh đạo UBND xã An Thủy và đại diện các đoàn thể, trường, thôn thuộc xã An Thủy.

Hội nghị triển khai thực hiện mô hình “Chung tay phòng ngừa, trợ giúp người chưa thành niên vi phạm pháp luật dựa vào cộng đồng”

Với đặc thù của địa bàn, xã An Thủy có 2.916 hộ và 11.310 nhân khẩu, có 01 trường THCS, 02 trường tiểu học và 03 điểm trường mầm non; tiếp giáp với các xã Sơn Thủy, Hoa Thủy, Xuân Thủy, Lộc Thủy, Mai Thủy và Phú Thủy, thuận tiện về giao thông, kinh doanh dịch vụ và phát triển kinh tế, xã hội. Đây cũng là điều kiện để các loại tội phạm len lỏi vào địa phương, các đối tượng phạm tội khác đến hoạt động, đặc biệt là tội phạm ma túy, trộm tài sản..vv.. làm phát sinh những vấn đề nhạy cảm, phạm pháp hình sự gia tăng và lôi kéo người chưa thành niên trên địa bàn xã thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật. Qua công tác khảo sát, thống kê, trên địa bàn xã có 30 đối tượng cần tập trung quản lý, theo dõi, quản lý; trong đó có 5 đối tượng cần quản lý, theo dõi theo quy định của pháp luật và 35 đối tượng được tập trung theo dõi, quản lý theo diện nghiệp vụ. Có khoảng 10 thanh, thiếu niên có biểu hiện vi phạm cần tập trung quản lý, giáo dục.

Để thực hiện hiệu quả mô hình “Chung tay phòng ngừa, trợ giúp người chưa thành niên vi phạm pháp luật dựa vào cộng đồng”, cấp ủy Đảng, chính quyền xã An Thủy, huyện Lệ Thủy đã phân công trách nhiệm trực tiếp cho từng đoàn thể, các trường và thôn trên địa bàn quản lý, theo dõi và giúp đỡ 10 trường hợp cần tập trung quản lý, giáo dục. Định kỳ hàng quý, Ban chỉ đạo mô hình sẽ tổ chức họp rút kinh nghiệm để có hình thức biểu dương, nhân rộng cách làm hay, hiệu quả đồng thời tiếp tục chỉ đạo, củng cố, kiện toàn các tổ chức, đoàn thể, cá nhân chưa thực hiện tốt việc quản lý, giáo dục con em để có hướng khắc phục trong thời gian tới.  

Đại diện các đoàn thể, thôn và các trường ký cam kết thực hiện mô hình.

Được biết, xã An Thủy, huyện Lệ Thủy là địa phương thứ 2 sau xã Nhân Trạch, huyện Bố Trạch triển khai thực hiện mô hình “Chung tay phòng ngừa, trợ giúp người chưa thành niên vi phạm pháp luật dựa vào cộng đồng” tại Quảng Bình do Cục Cảnh sát Hình sự, Bộ Công an chủ trì triển khai xây dựng. Mô hình này nhằm tăng cường công tác phòng ngừa xã hội, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và mọi tầng lớp nhân dân trong công tác phòng ngừa, giáo dục, giúp đỡ người chưa thành niên vi phạm pháp luật trên địa bàn xã, góp phần trong việc bảo vệ, giữ gìn ANTT tại địa phương.

 

                                                          Trần Tuấn