Xét, đề nghị tha tù trước thời hạn có điều kiện cho phạm nhân đợt đầu năm 2023.

420
Đánh giá bài viết

Ngày 24/3, Công an tỉnh Quảng Bình tổ chức Hội đồng xét, đề nghị thatrước thời hạn có điều kiện cho phạm nhân đợt đầu năm 2023. Đại tá Phan Đăng Tĩnh, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Chủ tịch Hội đồng chủ trì cuộc họp.

Toàn cảnh họp hội đồng xét, đề nghị tha tù trước thời hạn có điều kiện cho phạm nhân đợt đầu năm 2023.

Căn cứ vào một số quy định của pháp luật về tha tù trước thời hạn có điều kiện, các thành viên trong Hội đồng lần lượt đưa ra ý kiến nhận xét về tội danh, đánh giá mức độ cải tạo của phạm nhân, phạm tội lần đầu, quá trình cải tạo tiến bộ, có đủ 4 quý xếp loại chấp hành án phạt tù liền kề loại khá trở lên, đã được giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù 01 lần, nộp án phí đầy đủ, chấp hành xong án phí hình sự… Sau khi tổng hợp các ý kiến, Chủ tịch Hội đồng đã thống nhất xét đề nghị tha tù trước thời hạn có điều kiện cho 01 phạm nhân.

Đại tá Phan Đăng Tĩnh, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Chủ tịch Hội đồng chủ trì cuộc họp.
Ý kiến của thành viên trong hội đồng xét đề nghị.

Theo Hội đồng xét đề nghị tha tù trước thời hạn có điều kiện cho phạm nhân Công an tỉnh Quảng Bình, đây là hoạt động thể hiện chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước ta đối với những người bị kết án tù nhưng có thái độ tích cực học tập, cải tạo, để sớm được hòa nhập với cộng đồng. Việc xét duyệt được Hội đồng thẩm định hồ sơ đề nghị tha tù trước thời hạn có điều kiện cho phạm nhân, được Công an tỉnh thực hiện đảm bảo dân chủ, khách quan, công bằng, công khai, minh bạch, chặt chẽ, đúng đối tượng.

 Thùy Trang