Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về môi trường

1431
Đánh giá bài viết

Công an huyện Quảng Trạch đã lập biên bản, xử lý nghiêm các hành vi xả thải trộm ra môi trường các loại chất thải chưa qua xử lý hoặc xử lý chưa đạt theo quy định trên địa bàn huyện.

Hiện trường nơi công ty tiến hành xả thải ra môi trường

Ngày 10/3/2020, Công an huyện Quảng Trạch phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND xã Quảng Xuân tiến hành kiểm tra công tác bảo vệ môi trường của công ty cổ phần sản xuất vật liệu xây dựng Nguyên Anh, địa chỉ tại thôn Xuân Kiều, xã Quảng Xuân. Qua kiểm tra, phát hiện công ty đã xả thải khoảng 500 m3 bê tông trộn chưa qua xử lý xuống khu vực lòng hồ tự nhiên thuộc thẩm quyền quản lý của UBND xã Quảng Xuân, với diện tích đã xả thải khoảng 2000 m2.

Hiện trường nơi công ty tiến hành xả thải ra môi trường

Căn cứ theo điểm b, khoản 3, điều 10 Nghị định 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ, đoàn kiểm tra đã tiến hành xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi trên.

Lan Phương – Hồng Sơn