Công an xã Phú Định đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

158

Những năm qua, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở xã Phú Định, huyện Bố Trạch được duy trì tốt. Công an xã đã có những giải pháp thiết thực để đảm bảo giữ vững an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân yên tâm lao động sản xuất, xây dựng cuộc sống ngày càng phát triển.

Công an xã Phú Định tổ chức triển khai kế hoạch tấn công trấn áp tội phạm Bảo vệ ANTT tết Nguyên Đán năm 2017

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của cấp ủy chính quyền và Công an huyện Bố Trạch, thời gian qua, lực lượng Công an xã Phú Định đã chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu cho ủy, Chính quyền địa phương, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW của Ban Chấp hành trung ương Đảng khóa XI về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; Chỉ thị 09/CT-TW của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”; Nghị định số 06/2014 NĐ – CP của Chính phủ về biện pháp vận động quần chúng nhân dân bảo vệ an ninh Quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội; Thông tư số 23/2012/TT-BCA quy định khu dân cư xã, phường, thị trấn, cơ quan doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT”; tập trung chỉ đạo thực hiện các biện pháp nghiệp vụ, biện pháp quản lý Nhà nước về lĩnh vực ANTT.

Thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp tuyên truyền xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và thành lập các tổ tự quản tại các khu dân cư, xây dựng các mô hình, điển hình tiên tiến như: “An ninh trường học”, “Địa bàn xã không có tệ nạn xã hội, ma túy”…Phối hợp với các ban ngành, đoàn thể, tố chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, đảng viên, nhân dân và học sinh trên địa bàn xã để nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và nâng cao tinh thần cảnh giác phòng ngừa và đấu tranh phòng chống tội phạm, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội (Năm 2016, đã tổ chức 02 đợt gồm 04 điểm, 320 người tham gia; phối hợp với ban văn hóa xã tuyên truyền về tình hình ANTT trên loa truyền thanh của xã 5 đợt với 360 người tham gia; ATGT 02 đợt với 230 lượt người tham gia; tổ chức 02 lần họp dân kiểm điểm 02 đối tượng, có 60 lượt người tham gia).

Bên cạnh việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền và xây dựng các mô hình tự quản về ANTT. Công an xã đã tăng cường nắm tình hình tư tưởng, hoạt động của các loại đối tượng, gọi hỏi, răn đe, giáo dục và đề xuất Đảng ủy, UBND xã các giải pháp cảm hóa, giáo dục đối tượng lầm lỗi tại cộng đồng dân cư, giúp đỡ họ trở thành người tốt; thường xuyên tuần tra kiểm soát, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm những phần tử xấu, những đối tượng vi phạm pháp luật, được cấp ủy, chính quyền địa phương nghi nhận đánh giá cao.

Qua phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, quần chúng nhân dân đã tích cực ủng hộ, giúp đỡ lực lượng Công an xã phát hiện và cung cấp 16 tin báo, tố giác tội phạm, trong đó có 09 tin có giá trị giúp lực lượng Công an ngăn chặn, xử lý kịp thời các hành vi liên quan đến ANTT ngay tại cơ sở (Năm 2016 trên địa bàn xảy ra 18 vụ việc; Công an xã xử lý 05 vụ, 12 đối tượng, trong đó phạt tiền 09 đối tượng, thu nộp ngân sách 6.300.000 đồng; chuyển Công an huyện điều tra, giải quyết theo thẩm quyền 12 vụ).

Nhờ việc đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng nhiều mô hình tự quản có hiệu quả, nên nhân dân trong xã đã chủ động phòng ngừa, nâng cao ý thức tự bảo vệ tài sản, thực hiện nghiêm các cam kết đảm bảo ANTT; có 6/6 khu dân cư đạt chuẩn “An toàn về an ninh trật tự”; 3/3 trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự”; các vụ việc liên quan đến ANTT trên địa bàn xã đều được phát hiện và giải quyết dứt điểm, tạo điều kiện cho nhân dân yên tâm sản xuất, kinh doanh.

Các mặt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an xã luôn được quan tâm thực hiện nghiêm túc, hiệu quả; thực hiện tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; “CAND chấp hành nghiêm điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa, vì nhân dân phục vụ”; “Học tập, noi theo tấm gương Đại tướng Võ Nguyên Giáp”.         

Thời gian tới, để đảm bảo tốt tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, Công an xã Phú Định tiếp tục thực hiện tốt các mặt công tác sau:

Một là, tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị 09-CT/TW của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”; các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Nhà nước và của Bộ Công an về công tác bảo vệ an ninh Quốc gia, đấu tranh phòng chống tội phạm, giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

Hai là, tiếp tục mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, nhất là các loại tội phạm như: Cố ý gây thương tích, hủy hoại tài sản, trộm cắp tài sản, tội phạm về ma túy…

Ba là, tập trung làm tốt công tác quản lý nhân khẩu, hộ khẩu, tạm trú, tạm vắng; quản lý vũ khí, công cụ hỗ trợ và vật liệu nổ; quản lý các cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT. Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát đảm bảo ANTT trên tuyến giao thông nhất là vào ban đêm, nhằm phục vụ công tác phòng ngừa, phát hiện và xử lý kịp thời các vụ việc xảy ra.

Bốn là, thường xuyên quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho lực lượng Công an viên, tạo điều kiện học tập nâng cao trình độ, kiến thức về mọi mặt.

Năm là, phát hiện đề xuất, biểu dương khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân lập thành tích xuất sắc trong đấu tranh và phối hợp đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật; những mô hình, điển hình tiêu biểu trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Thanh Hoài