Ba Đồn triển khai công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2022

227

Ngày 04/4/2022, UBND TX. Ba Đồn đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2021 và triển khai chương trình công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2022.

Trong năm 2021, mặc dù gặp nhiều khó khăn do dịch Covid–19 nhưng với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, toàn diện của lãnh đạo Công an tỉnh, UBND TX. Ba Đồn, sự tham gia của các ban, ngành, đoàn thể nên phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đạt được nhiều kết quả quan trọng. Ban chỉ đạo 138 thị xã đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động quần chúng Nhân dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

TX. Ba Đồn triển khai công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm 2022.

Đã xây dựng mới 04 mô hình “Liên kết đảm bảo ANTT Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Quảng Bình”; “Câu lạc bộ Cựu chiến binh phòng, chống tội phạm” tại TDP Đơn Sa; “Công an xã – Hội đồng mục vụ giáo xứ đảm bảo ANTT” tại thôn Văn Phú. Đặc biệt, mô hình “Thôn, TDP nói không với pháo” đã được triển khai thực hiện với hiệu quả cao, không còn tình trạng đốt pháo trái phép…

Công tác dân vận trong lực lượng CAND được thực hiện hiệu quả qua phong trào “Dân vận khéo” năm 2021 với phương châm “lấy dân làm gốc”, “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với Nhân dân”. Trong đợt bùng phát dịch Covid-19, Công an TX. Ba Đồn đã huy động tối đa cán bộ, chiến sỹ “Vượt nắng, thắng mưa” tham gia phòng chống dịch bệnh, đồng thời ủng hộ số tiền gần 30 triệu đồng vào quỹ phòng chống Covid-19 thị xã…

Chỉ huy Công an TX. Ba Đồn trao giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Hiện nay, trên địa bàn có 21 mô hình về ANTT đã và đang hoạt động có hiệu quả. Các mô hình đã lôi cuốn được đông đảo quần chúng Nhân dân tham gia vào công tác đảm bảo ANTT tại cơ sở, góp phần quan trọng trong giữ vững ANCT, bảo đảm TTATXH ở cơ sở. Kết quả trong năm 2021 có 15/16 xã phường; 92/95 thôn, tổ dân phố; 22/22 cơ quan; 22/22 doanh nghiệp; 58/58 trường học đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự”.

Hội nghị đã thảo luận, đề xuất các giải pháp và triển khai chương trình công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2022 đó là: Tiếp tục phát động mạnh mẽ phong trào toàn dân tích cực phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm; tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật đến các tầng lớp Nhân dân; nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến trong Phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ; chăm lo củng cố, xây dựng lực lượng nòng cốt làm công tác giữ gìn ANTT ở cơ sở…

Đồng chí Nguyễn Văn Tình – Phó Chủ tịch UBND, Trưởng Ban Chỉ đạo 138 TX. Ba Đồn trao giấy khen của Chủ tịch UBND TX. Ba Đồn cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Dịp này, các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2021 được Giám đốc Công an tỉnh và UBND TX. Ba Đồn tặng giấy khen.

TT – LH – LA