Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác tuyên giáo

153
Đánh giá bài viết

Vừa qua, Đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác tuyên giáo năm 2023 tại Công an tỉnh. Dự, làm việc với đoàn kiểm tra có Đại tá Nguyễn Tiến Hoàng Anh – Phó giám đốc Công an tỉnh và Ban chỉ huy Phòng PX03.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác tuyên giáo tại Công an tỉnh.

Tại buổi làm việc, thay mặt lãnh đạo Công an tỉnh, đại diện chỉ huy Phòng PX03 đã báo cáo với đoàn về kết quả công tác tuyên giáo năm 2023. Theo đó, BTV Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh đã tập trung lãnh đạo thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ công tác tư tưởng, công tác tuyên giáo. Hoàn thành các đợt học tập, quán triệt nghị quyết, sinh hoạt chính trị về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, kỷ niệm các ngày lễ lớn. Tăng cường công tác xây dựng Đảng, XDLL, tạo sự chuyển biến tích cực trong cán bộ, chiến sỹ.

Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh, kịp thời phản ánh những kết quả nổi bật của Công an tỉnh trên các lĩnh vực góp phần định hướng tốt dư luận. Đạt giải các cuộc thi, hội thi của Bộ, tỉnh tổ chức. Tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh việc chấp hành quy chế, quy trình công tác, các quy định của Đảng, của ngành, Điều lệnh, quy tắc ứng xử CAND; kịp thời biểu dương, khen thưởng động viên những tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác. Thực hiện đúng quy định các mặt công tác bổ nhiệm, quy hoạch, điều động, luân chuyển, chính sách, đào tạo, tuyển sinh. Tổ chức thiết thực các hoạt động tình nghĩa, tình nguyện, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, xây dựng hình ảnh đẹp người chiến sỹ CAND trong lòng Nhân dân.

Thượng tá Nguyễn Thành Tâm – Trưởng Phòng PX03, Công an tỉnh báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác tuyên giáo năm 2023 tại buổi kiểm tra.

Đã triển khai nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, có hiệu quả như: Ghi sổ vàng lập công “Mỗi ngày làm một việc tốt vì nước, vì dân”; tổ chức hội nghị “Công an lắng nghe ý kiến Nhân dân” và lấy ý kiến góp ý của cơ quan, tổ chức và Nhân dân năm 2023; mô hình “Thanh niên Công an Quảng Bình đấu tranh, xử lý thông tin xấu độc trên không gian mạng”; mô hình “Sinh hoạt chính trị ca trực”; cuộc thi hùng biện online “Thanh niên Công an Quảng Bình làm theo Sáu điều Bác Hồ dạy”; triển khai phổ biến, bồi dưỡng, cập nhập kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên trên internet; hội nghị tập huấn, nói chuyện “Xây dựng năng lực tự học đối với cán bộ, đoàn viên, hội viên Công an Quảng Bình trong kỷ nguyên số”, hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời năm 2023.

Qua đó, đã giúp đảng viên, cán bộ, chiến sỹ tin tưởng vào sự lãnh đạo, đường lối, chính sách của Đảng, các chủ trương lớn của Bộ Công an; ý thức được nhiệm vụ quan trọng mà toàn Đảng, toàn quân, toàn dân cần nỗ lực thực hiện trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng gắn với công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị; quyết tâm, chung sức, đồng lòng, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Lê Minh Tuyên – Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tại buổi kiểm tra.

Phát biểu tại buổi kiểm tra, đồng chí Lê Minh Tuyên – Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đánh giá cao công tác Tuyên giáo của Công an tỉnh trong năm 2023, có nhiều nét đổi mới, sáng tạo, hiệu quả. Đồng thời, nhấn mạnh một số nội dung, nhiệm vụ Công an tỉnh cần tập trung triển khai, thực hiện trong thời gian tới, nhất là tổ chức các hoạt động, đợt sinh hoạt chính trị Kỷ niệm 420 hình thành tỉnh Quảng Bình, 75 năm ngày Quảng Bình quật khởi và 35 năm ngày tái lập tỉnh trong lực lượng Công an Quảng Bình…

Trần Tuấn