Bộ Công an công bố hai Bộ thủ tục hành chính tạo thuận lợi cho các tổ chức, doanh nghiệp và công dân

149
Đánh giá bài viết
Thứ trưởng Bộ Công an Bùi Văn Nam và các đại biểu tại Lễ công bố.
Thứ trưởng Bộ Công an Bùi Văn Nam và các đại biểu tại Lễ công bố.

Văn phòng Bộ Công an vừa thông tin, ngày 19-1, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Lễ công bố hai Bộ thủ tục hành chính gồm: Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an và Bộ thủ tục hành chính thực hiện trong nội bộ lực lượng công an nhân dân (CAND). Thượng tướng Bùi Văn Nam, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi Lễ.

Cụ thể, Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an (liên quan đến tổ chức, doanh nghiệp và công dân) bao gồm 237 thủ tục. Trong đó, cấp Trung ương có 81 thủ tục, cấp tỉnh có 103 thủ tục, cấp huyện có 31 thủ tục, cấp xã có 22 thủ tục, được thực hiện ở 11 lĩnh vực quản lý gồm: lĩnh vực quản lý xuất, nhập cảnh; đăng ký, quản lý con dấu; quản lý ngành, nghề kinh doanh có điều kiện; vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ; tổ chức cán bộ; chính sách; khiếu nại, tố cáo; phòng cháy, chữa cháy; chứng minh nhân dân và lĩnh vực đăng ký, quản lý cư trú.Cùng với việc giới thiệu Bộ thủ tục hành chính áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và công dân, Bộ Công an cũng công bố Bộ thủ tục hành chính thực hiện trong nội bộ lực lượng CAND, với 1.200 thủ tục thực hiện tại các Tổng cục, Bộ Tư lệnh, đơn vị trực thuộc Bộ; Công an, Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an hiện nay đã được đăng trên Cổng thông tin điện tử Bộ Công an tại địa chỉ: http://mps.gov.vn hoặc http://bocongan.gov.vn và trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính tại địa chỉ: http://csdltthc.thutuchanhchinh.vn. Theo đó, từng thủ tục được sắp xếp thống nhất theo trình tự, trong đó nêu rõ cách thức thực hiện, thời hạn giải quyết, cơ quan thực hiện thủ tục hành chính, kết quả thực hiện, lệ phí… Bên cạnh đó, các mẫu đơn, mẫu tờ khai của từng thủ tục hành chính cũng được đăng tải để các tổ chức, doanh nghiệp, người dân có thể dễ dàng khai thác trên internet thay vì phải tới tận cơ quan thực hiện để lấy mẫu đơn như trước đây.

Phát biểu tại buổi Lễ, Thứ trưởng Bùi Văn Nam nhấn mạnh, việc ban hành hai Bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Công an có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong việc quán triệt, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, nhằm góp phần tháo gỡ các rào cản về hành chính, tạo thuận lợi cho hoạt động của tổ chức và công dân, đổi mới hơn nữa các hoạt động của lực lượng CAND, phục vụ thiết thực cho nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa và nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa trong điều kiện hội nhập quốc tế càng sâu rộng.

Thứ trưởng Bùi Văn Nam yêu cầu, thời gian tới, công an các đơn vị, địa phương cần tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính trong các lĩnh vực quản lý nhà nước về an ninh trật tự và trong nội bộ lực lượng CAND. Tập trung rà soát các văn bản đã ban hành để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tế, theo hướng tạo thuận lợi nhất cho tổ chức, cá nhân; khẩn trương niêm yết, công bố công khai và tổ chức thực hiện các thủ tục hành chính trong hai Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, địa phương mình. Cần đẩy mạnh công tác truyền thông, công khai về địa chỉ tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về thủ tục hành chính, nhằm huy động sự tham gia tích cực, chủ động của các tổ chức, cá nhân vào công tác cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính trong CAND.

VĂN THÀNH

(Nguồn: Báo Nhân dân online)