Bộ Công an gặp mặt, tuyên truyền về Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ

88
Đánh giá bài viết

Ngày 09/6/2017, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức gặp mặt đại diện lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương, các cơ quan báo chí, truyền thông trong Công an nhân dân (CAND) để cung cấp những thông tin cơ bản về truyền thống 50 năm xây dựng và trưởng thành của lực lượng Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) (16/6/1967 – 16/6/2017); giới thiệu 02 cuốn sách mới có nội dung liên quan mật thiết tới công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an đến dự, phát biểu chỉ đạo.

 

Toàn cảnh buổi gặp mặt.

Tại buổi gặp mặt, Trung tướng Nguyễn Văn Khảo, Cục trưởng Cục Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đã giới thiệu Đề cương tuyên truyền 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; qua đó, cung cấp cho Công an các đơn vị, địa phương, các cơ quan báo chí, truyền thông trong lực lượng CAND thông tin về chặng đường lịch sử 50 năm phấn đấu, xây dựng và trưởng thành, cũng như những thành tích nổi bật đạt được trong thời gian qua của lực lượng chuyên trách Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ…

Nằm trong chuỗi kế hoạch hoạt động Kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, nhân dịp này, Cục Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ phối hợp với Nhà Xuất bản CAND tổ chức biên tập và xuất bản 02 cuốn sách: “Quần chúng nhân dân – nhân tố quyết định thắng lợi cuộc đấu tranh bảo vệ an ninh, trật tự” của tác giả Thượng tướng, GS.TS Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an và “Cẩm nang công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ” do Cục Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ biên soạn.

 

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn trao tặng sách cho Công an các đơn vị, địa phương.
Hình thức bìa ngoài của 02 cuốn sách “Quần chúng nhân dân – nhân tố quyết định thắng lợi cuộc đấu tranh bảo vệ an ninh, trật tự” và “Cẩm nang công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ”.

Trong đó, cuốn “Quần chúng nhân dân – nhân tố quyết định thắng lợi cuộc đấu tranh bảo vệ an ninh, trật tự” gồm tập hợp 47 bài viết, bài phát biểu, tham luận của đồng chí Bộ trưởng trong các hội nghị, hội thảo quan trọng, đề cập những vấn đề liên quan đến công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và công tác dân vận của lực lượng CAND. Cuốn “Cẩm nang công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ” là sách chuyên ngành, bao gồm các chuyên đề về lý luận cơ bản và hệ thống các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an về công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn chân thành cảm ơn lãnh đạo, chỉ huy Công an các cấp; các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình… luôn đồng hành, cổ vũ, động viên lực lượng Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong thời gian qua; biểu dương những nỗ lực, cố gắng của Cục Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và Nhà Xuất bản CAND đã phối hợp tốt trong công tác biên tập, xuất bản 02 ấn phẩm trên. Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn khẳng định, việc Cục Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống và phối hợp với Nhà Xuất bản CAND xuất bản 02 ấn phẩm là những hoạt động có ý nghĩa thiết thực kỷ niệm 72 năm Ngày truyền thống lực lượng CAND, 12 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ; nhằm góp phần động viên, khích lệ lực lượng Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

 

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn phát biểu tại buổi gặp mặt.

Để nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong thời gian tới, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn đề nghị lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương, các cơ quan báo chí, truyền thông trong CAND cần đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền, các cơ quan ban, ngành, đoàn thể, lực lượng CAND trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Tuyên truyền nâng cao ý thức cảnh giác, trách nhiệm và năng lực bảo vệ an ninh, trật tự; cổ vũ các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt; động viên các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Việc tuyên truyền phải thực hiện thường xuyên, liên tục, bằng nhiều hình thức, biện pháp thích hợp, phù hợp với từng đối tượng.

Đồng chí Thứ trưởng nhấn mạnh, Cục Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, Nhà xuất bản CAND và các cơ quan báo chí cần phối hợp làm tốt công tác phát hành, giới thiệu rộng rãi 02 ấn phẩm trên để công chúng và cán bộ, chiến sỹ trong lực lượng Công an tìm đọc. Lãnh đạo các đơn vị, địa phương tổ chức nghiên cứu, quán triệt đến toàn thể cán bộ, chiến sỹ nhất là lực lượng chuyên trách và nòng cốt xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ nắm vững, triển khai thực hiện nghiêm túc những tư tưởng, quan điểm của Đảng, Bác Hồ, của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an về phát huy vai trò sức mạnh to lớn của nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

 

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn chụp ảnh cùng các đại biểu dự buổi gặp mặt.

 

Theo: Minh Thành
(bocongan.gov.vn)